Plébániánk hírei

  1.    A mai vasárnappal belépünk az adventi időszakba. Különösen sokat kell imádkoznunk, várva Megváltónk földi eljövetelét. Végezzük már most el karácsonyi lelki tisztulásunkat, végezzük el szentgyónásunkat, járuljunk szentáldozáshoz!

  2. Hétfőtől megkezdődnek a roráték, az adventi hajnali szentmisék. Karácsonyig a hétköznapi szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek. A vasárnapi szentmiséket a szokott rendben: délelőtt ½ 8-kor, 10-kor és este 6 órakor tartjuk.

  3. A héten elsőcsütörtök lesz. Imádkozzunk papi hivatásokért. Elsőpénteken kérjük Jézus Szíve kegyelmét, hogy őszinte bűnbánattal készüljünk karácsonyra. Elsőszombaton a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérjük a világ békéjéért.

  4. Előre jelezzük, hogy december 14-én, szombaton, 18:00 órától 19:30-ig dicsőítő szentségimádást tartunk közbenjáró imaszolgálattal. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

  6. Megrendeltük templomunk karácsonyfáit. Kérjük Testvéreinket, hogy családonként 2500,- forinttal járuljanak hozzá azok megvásárlásához. Az erre szánt összeget átadhatjuk a szentmisék után a sekrestyében, betehetjük a „Templom virágaira” feliratú perselybe, vagy átadhatjuk a plébánián ügyeleti időben.


  Névnapok - tegnap: Vilma ma: Miklós holnap: Ambrus holnapután: Mária  A helyi hagyomány Árpád-kori alapításúnak tudja, így hazánk legrégibb templomainak egyike.

  A régészeti feltárások során a templom körüli temető és körítőfal maradványai is előkerültek. A templom plébánosát először 1422-ben említik. A XV. századi, gótikus szentélyének falait felhasználva 1763-ban épült, barokk stílusban, amikor a hívek egyre gyarapodó száma miatt megnagyobbítják, 1811-ben és 1814-ben, amikor fatornyát kőtoronnyal váltották fel, s az addig a templom szomszédságában a földön nyugvó haranglábon lévő harangokat is áthelyezték a toronyba. Legutoljára napjainkban, 1992-ben került egy 8 mázsás nagyharang a templomba. Az üvegablakok Róth Miksa alkotásai. Az ezredfordulón a külső homlokzat, a tetőszerkezet és a belső tér és az orgona is felújításra került

  Anyakönyvek: 1702-től
  Historia Domus: 1901-től

  Adminisztrátorok és plébánosok: Stublicz György 1712-, Posselmayer Simon 1713-, Schurian Tamás 1714-, szerzetes kisegítők 1719-, Wilt Onofrius 1722-, Bitomszky József 1723-, Horváth Mihály 1749-, Teklics Zsigmond 1769-, Munier Krizosztom 1778-, Richter János 1792-, Szakál János 1793-, Hamza György 1838-, Zimándy Ignác 1872-, Weicher Miklós 1901-, Babics György 1930-, Pelsőczy Ferenc 1957-, Bohn István 1995- templom_03_k  « Vissza

  Szentmisék rendje templomunkban:

  cím: Pelsőczy Ferenc u.
  (Művelődési Házzal szemben)

  Vasárnap: 7:30; 10:00; 18 órakor

  gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; és 17:30-18 óra között

  Hétköznapi szentmise:
  H,K, Sze, P, Szo:7:00;
  Cs: 6:00

  Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig szentségimádást tartunk!