Keresés

Névnapok -  tegnap: Vince, Artúr ma: Zelma, Rajmund holnap: Timót holnapután: Pál

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Január 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

látogatók

Oldalainkat 647 vendég böngészi
Harangszó július 9-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. július 07. péntek, 10:06

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. július 9. Évközi 14. vasárnap

„Az én igám vonzó, és az én terhem könnyű.”

báránnyal2

Egyházközségünk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor.
  2. A vasárnapi misék rendje: délelőtt ½ 8, és 10 órakor.
  3. A mai napon és július következő két vasárnapján, tehát 16-án és 23-án este 6 órakor nem lesz szentmise. Ezeken a vasárnapokon csak reggel ½ 8-kor és délelőtt 10-kor lesz szentmise.

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből

(Zak 9, 9-10.)

Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján. Szétzúzza Efraimban a harci szekereket, Jeruzsálemben a méneket. Békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a Folyótól egészen a föld határáig.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

(Róm 8, 9.11-15)

De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által. Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa szólítjuk: Abba, Atya!

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 11,25-30)

Abban az időben Jézus ezeket mondta:

„Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az akinek a Fiú kinyilatkoztatja. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám vonzó, és az én terhem könnyű.”

Kinyilatkoztattad a kicsinyeknek

Isten népének örök példaképe Jézus Krisztus, akinek élete azt mutatja, hogy a hívő embernek mindig a „kicsinyek”, a kitaszítottak és a szegények oldalán kell helytállnia. Aki ezt nem teszi, maga is szegényé válik és üres kézzel áll Isten előtt. Vajon miről tanúskodik a mi múltunk és jelenünk? Helytálltunk-e a szegények és a kicsinyek oldalán vagy magunk is szegény lelkűekké váltunk. Isten segítségére és irgalmára mindenképpen rászorulunk.

Előtanulmányok nélkül ma már szinte sehol sem lehet dolgozni. A továbbtanuláshoz és a pályázatokhoz megfelelő iskolai bizonyítványok és diplomák szükségesek. Így a tanulatlan és műveletlen ember csak nehezen boldogul. Vajon boldogulhat-e a hívő és vallásos ember megfelelő tudás nélkül? Vajon szükség van-e az istenhit terén kiművelt és iskolázott értelemre? Lehet-e valaki vallásos előtanulmányok és diplomák nélkül? A mai evangéliumból fülünkben cseng a „kicsinyek”, „az egyszerűek” dicsérete: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad” (Mt 11, 25).

Mégis azt gondoljuk, hogy még vallásos életünk kibontakoztatása sem lehetséges megfelelő előképzettség nélkül. Az elsőáldozók csak szorgos előkészület után járulhatnak az Úr asztalához és végezhetik el első szentgyónásukat. A bérmálandóknak ugyancsak el kell mélyíteniük hitbeli ismereteiket. Az egyházban hallunk hitoktatásról, keresztelői megbeszélésekről, jegyes oktatásokról, hétvégi szemináriumokról, vallásos tanfolyamokról és felnőttek továbbképzéséről. Köze van-e a hitnek az értelemhez, a vallásosságnak az okossághoz? Lehetünk-e vallásosak az értelem kiművelése nélkül? Néhányan azt hangoztatják, hogy a hit a tudatlanság, a vallásosság az ostobaság jele. Összeegyeztethető-e a vallásosság és az okosság?

Előfordul, hogy a nagy tudás felfuvalkodottá és gőgössé teszi az embert. A vallásos könyvek ugyancsak figyelmeztetnek a tudás veszélyére, még ha becsülik is azt. Szent Pál „Isten bölcsességét” a Bibliában szembe állítja a görögök büszke tudásával: „Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat...” (1 Kor 1, 27-28).

A kereszténység mégis minden időben hatalmas hangsúlyt fektetett az iskolai oktatásra. Az egyház alapította a legősibb iskolákat és egyetemeket. Kezdettől fogva teljesítette népnevelői küldetését. Ma is számos iskolát, nevelőintézetet és egyetemet tart fenn. Az egyház nagyra becsüli a tudást és szorgalmazza az értelem kiművelését. Elhagyta talán ezért Isten útját?

Voltak, akik az egyházat a fejlődés kerékkötőjének és a butaság melegágyának tekintették. Az egyház nem tért le Jézus Krisztus útjáról. Ma is nyomdokán jár, és megtanulta tőle az emberi értelem és okosság kiművelésének fontosságát. Jézus példáját követi, aki mindig talált elismerő szavakat az okos és bölcs emberek magatartására. Példabeszédeiben olvassuk: az okos ember sziklára építi házát..., az okos szüzek gondoskodtak tartalék olajról..., a világosságot nem szabad véka alá rejteni..., az okos intéző ura adósai által biztosítja saját jövőjét. Jézus mindig megbecsülte az okos embereket, akik tudták, hogy miként kell bánni a világi dolgokkal és az emberekkel. Ha az evangéliumban mégis dicséri az egyszerűeket, a tudatlanokat és a kicsinyeket, akkor ezt csakis azért teszi, mert ők elég okosaknak bizonyultak ahhoz, hogy készségesen befogadják Isten üzenetét és felismerjék emberszerető jóságát. Nem így az olykor beképzelt és kételkedő tudósok, akik legtöbbször komoly fenntartásokkal és kétkedve fogadják Isten üzenetét. Olykor bizalmatlanok iránta, kelleténél többet vizsgálódnak és saját tudásukat helyezik előtérbe az Isten bölcsességével szemben.

Az egyháznak semmi kifogása sincs a képzettséggel, a műveltséggel és a tudással szemben, de következetesen rámutat ezek téves következményeire: az emberi mindent tudás, az önistenítés, a gőg veszélyére. A hit világában a tudatlannak nem egyszer egyszerűbb a dolga a tudóssal szemben. Ő könnyebben elfogadja Isten igazságait. A tudósnak meg kell küzdenie önmaga bizalmatlanságával és minden kételyével. A hit viszont Isten ajándéka, amelynek őszinteségében nem kételkedhetünk. A hit számunkra éppen abban áll, hogy Isten javunkat szolgáló és őszinte ajándékát hálás köszönettel elfogadjuk. Ha nem így járunk el, kétségbe vontuk az ajándékozó őszinteségét. Tönkretettük az ajándékozás örömét és a belőle áradó szeretetet. Az ajándékban mindig a szeretet a fontos, amellyel adják, és nem az ajándék nagysága vagy formája, külsősége. A gyanú, a kétely, a túlzott kétkedés méreggel tölti meg még a legdrágább és legigazibb szeretetcsomagot is.

Az egyszerűek és kicsinyek bizalma éppen abban áll, hogy ők meggyőződéssel vallják és elfogadják: Isten üdvünk s boldogságunk igazi és őszinte adományozója, üdvözítő Istenünk és szabadítónk. Ez az egyszerűség természetesen nem zárja ki azt, hogy a későbbiek során valaki tovább kutassa a hit korábban egyszerű lélekkel elfogadott igazságait. Szent Péter figyelmeztet: „legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek” (1 Pt 3, 15). Ehhez viszont Istennek előlegezett bizalom kell. Hogyan védheti meg őszintén valaki azt, amit még el sem fogadott?

A vallásos hithez és a keresztény élethez nem feltétlenül szükséges a bizonyítvány és a diploma, de elengedhetetlen ahhoz az Isten iránti bizalom. Ez a tudósnak lehet, hogy jobban nehezére esik mint a tudatlannak, mert neki mielőtt elfogadná a megajándékozó Isten jóságát, még saját tudásának fogságából is ki kell szabadulnia.

Mindez a világ szemében egyszerűeknek alig okoz nehézséget. Ők nem rabjai önmaguknak. Bizalmat előlegeznek Istennek és hittel vallják: „Istennek a 'balgasága' bölcsebb az embereknél, és Istennek a 'gyöngesége' erősebb az embereknél” (1 Kor 1, 25). A készséges lelkület mindig találkozik Isten tetszésével.

A hét napjainak üzenetei:

10. Hétfő: Köznap

Ter 28,10-22a – Mt 9,18-26

11. Kedd: Szent Benedek apát

Európa társvédőszentje

Péld 2,1-9 – Mt 19,27-29

12. Szerda: Köznap

Ter 41,55-57; 42,5-7a.17-24a

Mt 10,1-7

13. Csütörtök: Köznap

Ter 44,18-21.23b-29; 45,1-5 – Mt 10,7-15

14. Péntek: Köznap

Ter 46,1-7.28-30 – Mt 10,16-23

15. Szombat: Szent Bonaventura püspök

Ter 49,29-33; 50,15-24 – Mt 10,24-33

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com