Keresés

Névnapok -  tegnap: Vince, Artúr ma: Zelma, Rajmund holnap: Timót holnapután: Pál

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Január 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

látogatók

Oldalainkat 645 vendég böngészi
Harangszó július 16-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. július 15. szombat, 08:22

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. július 16. Évközi 15. vasárnap

„...Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok...”

A Plébánia hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor.
  2. A vasárnapi misék rendje: délelőtt ½ 8, és 10 órakor.
  3. A mai napon és július következő vasárnapján, tehát 23-án este 6 órakor nem lesz szentmise. Ezeken a vasárnapokon csak reggel ½ 8-kor és délelőtt 10-kor.

magvető2

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

(Iz 55,10-11)

Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.

Szentlecke Szent Pál apostolnak

a rómaiakhoz írt leveléből

(Róm 8,18-23)

De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára.

Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 13,1-23)

Egyik nap Jézus kiment a házból és leült a tó partján.

Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották. A többi jó földbe hullott s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat. Akinek füle van, hallja meg!”

Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: „Miért beszélsz nekik példabeszédekben?” „Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem. Akinek van, annak még adnak, hogy bőségesen legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, van ugyan fülük, de nem hallanak.

Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól:

Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok.

Megkérgesedett e népnek a szíve.

Nehezen hallanak a fülükre,a szemüket meg behunyták,

hogy szemükkel ne lássanak,fülükkel ne halljanak,

s szívükkel ne értsenek,nehogy bűnbánatot tartsanak,

és meggyógyítsam őket.

A ti szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ti tehát halljátok a magvetőről szóló példabeszédet!

Aki hallgatja az országról szóló tanítást, de nem érti meg, ahhoz eljön a gonosz és elrabolja, amit a szívébe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A köves talajba hullott ellenben az, aki meghallgatja a tanítást és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, mert csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar megbotránkozik. A szúrós bogáncs közé hullott pedig az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtja a tanítást, úgyhogy nem hoz termést. Végül a jó földbe hullott az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”

A jó földbe hullott mag

Senki sem szeret ráfizetéssel dolgozni. Mielőtt még valaki valamihez is hozzáfogna, már jó előre tudni szeretné, hogy vállalkozása megéri-e a fáradságot és kifizetődővé válik-e. Ennek ellenére adott esetben mégis nehéz eldönteni, hogy mit érdemes tennie és mit nem. Vannak vállalkozások és befektetések, amelyek csak igen hosszú távon térülnek meg.

Érdemes-e egyáltalán másokat vigasztalni és bátorítani, rászorulókat támogatni és segíteni, vagy egyáltalán az embereket egymáshoz és a jó Istenhez közelebb vezetni? Megtérül-e a vállalkozás és ha igen, akkor mikor? Jézus mindig és minden körülmények között érdemesnek tartotta az emberek javát szolgálni. Tanított, vigasztalt és segített, ahol csak tudott, minden számolgatás és költségvetés nélkül. Isten ugyanezt a magatartást várja tőlünk. Azt akarja, hogy úton-útfélen és mindenféle számolgatás nélkül hirdessük és terjesszük a jót, az igazat és a szépet, mert szerinte egyetlen jó földbe hullott vetőmag százszoros termést is hozhat.

Az egyházban sok a nehézség. A hívők közül többen elvesztették Istenbe vetett bizalmukat és nem gyakorolják vallásukat. Csökkent a templomba járók és az egyházi házasságkötések száma. Többen elbizonytalanodtak hitükben és megalkuvókká váltak életükben. Csak kevesen veszik figyelembe az egyház útmutatásait és törvényeit. Úgy látszik, mintha az egyház 2000 éves apostoli munkája kudarcba fulladna. Hiszen a szülők, a papok, a tanítók és a nevelők minden időben azon fáradoztak, hogy az egyház szolgálata által olyan értékekkel gazdagítsák az utánuk jövő nemzedék életét, amelyek feltétlenül javukat szolgálják és hozzájárulnak teljes kibontakozásukhoz. És mi lett a sok fáradság eredménye? Keserűen tapasztalják, hogy fáradozásuk sok tekintetben kudarcot vallott. Áldozatos munkával hintették a jó magot, de az kopár földre hullott, csak tövist és bojtorjánt termett. Tiszteletre, becsületre és Isten félelmére akarták nevelni fiaikat, az eredmény mégis nemegyszer csak hálátlanság, bosszú és gyűlölet.

Hasonló jelenséggel találkozunk Jézus tanítványainak életében. Az ő életük sem volt mentes a sikertelenségektől és kudarcoktól. Minden igyekezetük és buzgóságuk ellenére Isten Igéje csak lassan és igen nehezen vert gyökeret az emberek lelkében. Nekik is rá kellett ébredniük, hogy a krisztusi igazságok csak nagyon kevés ember szívében és nehezen vernek kitéphetetlen és erős gyökeret. Ezért Jézus igyekezett bizalmat verni beléjük. Elmondta nekik a mai evangélium példabeszédét, amelyben tudtukra adta, hogy nem az evangéliumi örömhírben van a hiba. Az isteni igazság tisztaságához semmi kétség sem férhet. A vetőmag ép, tiszta és kifogástalan, élő és eleven, alkalmas a vetésre. De csak ott és akkor szökkenhet szárba és hoz termést, ha alkalmas talajra talál, ahol az emberek elfogadják Isten akaratát és teljesítik azt. Itt nem csak néhány előírás betartásáról van szó. Isten akaratát akkor teljesítjük igazán, ha készek vagyunk egész gondolatvilágunk átalakítására, Isten rendelkezésére bocsátjuk akaratunkat és érzésünket. Így szívünkben gyökeret ver az isteni vetőmag és százszoros termést is hoz.

Jézus tanítványai nem gondolkodhatnak a piacgazdálkodás profitéhes elvei szerint. Ők nem dolgozhatnak csak nyereségre és sikerre. Az evangélium felolvasásakor hallottuk: Isten bőkezűen és mindenféle számolgatás nélkül szórja és hinti az üdvösség magvát. Nem törődik hatalmas beruházása eredményével. Vetőmagját pazarlóan hinti a szántóföldekre és az útszélre, a köves talajra és a tövisek közé, mindenhová, ahol emberek élnek a földön. Előre tudja, hogy sok vetőmag így kárba vész, mégis szüntelenül hinti azt, ahol csak lehet. Számol a sikertelenséggel, mégis derűlátó, mert tudja, hogy egyetlen mag százszoros termést is hozhat, ha jó földbe hull.

Az apostoli munkában egyetlen keresztény sem lehet profitéhes. Nem gondolkodhat számokban és statisztikákban, mégha erre olykor szüksége is van. De tétlenségbe sem eshet. Feladata, hogy lelkében kialakítsa a jó talajt az égi Ige befogadására. Termőfölddé kell válnia, amelyben Isten minden Igéje, égi magja százszoros termést hoz. A jó talaj magába fogadja Isten Igéjét. A hívő befogadja Krisztus tanítását, elgondolkodik azon, szívében érlelgeti és igyekszik annak megfelelően alakítani életét.

Nem feneklik meg saját elképzeléseiben, gondolataiban és szokásaiban, nem képzeli magát Istennek és okosabbnak sem tartja magát nálánál. Akinek szívében gyökeret vert az isteni Ige, az dacol a közvélemény minden téves meggyőződésével és magatartásával. Követi saját lelkiismeretét és Isten akaratának megfelelően ápolja azt. Nekünk hinnünk kell az isteni Ige végső győzelmében és a jó diadalában. Iparkodnunk kell jó talajjá válnunk az isteni Ige és akarat befogadására. Így bőséges termést hozunk még akkor is, ha lelkünk időnként tövises, bogáncsos, kietlen vagy sziklás talajjá változott.

A hét napjainak üzenetei:

17. Hétfő: Köznap

Kiv 1,8-14.22 – Mt 10,34-11,1

18. Kedd: Szent Hedvig királynő

Kiv 2,1-15a – Mt 11,20-24

19. Szerda: Köznap

Kiv 3,1-6.9-12 – Mt 11,25-27

20. Csütörtök: Köznap

Kiv 3,13-20 – Mt 11,28-30

21. Péntek: Köznap

Kiv 11,10-12.14 – Mt 12,1-8

22. Szombat: Szent Mária Magdolna

Én 3,1-4a – Jn 20,1.11-18

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com