Keresés

Névnapok -  tegnap: Sándor, Ede ma: József, Bánk holnap: Klaudia, Tubs, Jessica holnapután: Benedek

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 708 vendég böngészi
Harangszó július 23-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. július 23. vasárnap, 10:58

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. július 23. Évközi 16. vasárnap

„…előbb a konkolyt szedjétek össze!…”

Plébániánk hírei

  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor.
  • A mai vasárnapon este nem lesz szentmise.

Jövő vasárnaptól, július 30-tól, visszaáll a megszokott évközi miserend, tehát vasárnaponként reggel ½ 8, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék.

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből

(Bölcs 12,13.16-19)

Mert sem Isten nincs rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné, úgyhogy bizonyítanod kellene, hogy nem ítéltél igazságtalanul, sem király, sem fejedelem nem állhat eléd azok miatt, akiket megbüntettél. Hiszen igazságosságodnak hatalmad az alapja: mivel mindennek ura vagy, mindent kímélhetsz.

Erődet csak akkor mutatod meg, ha nem hisznek hatalmadban, és megbünteted a dacot azokban, akik ismerik hatalmadat. Bár hatalom van a kezedben, szelíden ítélsz, és nagy kímélettel vezetsz bennünket mert a hatalom rendelkezésedre áll, mihelyt akarod. Ezzel a bánásmóddal arra tanítottad népedet, hogy az igaz legyen emberszerető, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy a bűn után (időt) adsz a bűnbánatra.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

(Róm 8, 26-27)

Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lelkünk kívánsága, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.

búza és konkoly

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 13,24-43)

Abban az időben Jézus más példabeszédet is mondott: "A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem – válaszolta –, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek. Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig. Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe."

Egy másik példabeszédet is mondott nekik: "A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett kertjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között."

Ismét más példabeszédet mondott: "A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle."

Ezeket mind példabeszédekben mondta el Jézus a népnek, s példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Így beteljesedett a próféta szava:

Példabeszédre nyitom ajkam,

hirdetem, ami a világ teremtésétől fogva el volt rejtve.

Akkor elbocsátotta a népet s hazatért. Odamentek hozzá tanítványai és kérték: "Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédedet!" Így magyarázta meg nekik: "Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonoszság fia. Az ellenség, aki veti, a sátán. Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!"

Isten szelíd igazságossága

Magyarországon, akárcsak Európa szerte, egyik növekvő gondunk a bűnözés terjedése. Szorongással tölt el mindnyájunkat, hogy lassan szinte sehol nem érezhetjük magunkat biztonságban. Folytonosan fenyegetetté vált az életünk: megtámadhatnak a nyílt utcán, vagy az otthonunkban, „nyereségvágyból” vagy egyszerűen „passzióból”, sötét és gonosz indulatból.

A bűn a világban

Bűn mindig volt a Földön, amióta ember él rajta – a Szentírás mindjárt az elején, a teremtéstörténetben mondja el az első bűnnek, majd a bűn terjedésének történetét. A mai életben azonban mintha polgárjogot nyerne a bűn – a közbiztonság látványos romlása ennek csak egyik, nyomasztó jele.

Hogyan érint bennünket a bűn? Mit tehetünk ellene? Mit tesz ellene Isten? A mai vasárnap olvasmányai az embernek ezekre az ősi kérdéseire keresnek választ.

A Szentírás válasza egyértelmű: Isten jónak teremtette s a jóra szánta a világot. Az ember az, aki - Istentől kapott - szabadságával visszaélve felborította a világ rendjét, s ezzel tönkretette saját boldogságát. Az ember bűnbe esett rögtön történelmének kezdetén, s a bűn azóta kiirthatatlan fertőzésként veszélyezteti az egész emberiség és minden egyes ember életét.

Egyikünk sem mondhatja ártatlannak magát. .Olykor talán jobban ránk nehezedik mások gonoszsága, könnyebben észrevesszük mások bűnös tetteit, s jobban botránkozunk rajtuk. Ha azonban őszinték vagyunk magunkhoz, akkor meglátjuk saját vétkeinket is. Nemcsak mások bűnei károsítanak, sebeznek bennünket, hanem a mieink is másokat. Az élet minden szintjén érvényes ez: családban, munkahelyen, rokonok, barátok, ismerősök között, vagy akár a társadalom egészében.

A bűn árnyékot vet az emberiség életére: jelen van, olykor hatalmasabb erővel, mint a jó. Jézus ma hallott példabeszédének hasonlatával: a búzával együtt nő a konkoly is.

Mit tegyünk tehát? Jézus két tényt tesz világossá a példabeszédben szereplő szolgáknak – és nekünk: Először is: a gazda csak jó magot vetett. A konkoly nem tőle származik, hanem „ellenséges ember” műve. Másodszor: tudomásul kell vennünk a rossz jelenlétét a világban, anélkül, hogy beletörődnénk a létébe, vagy megpróbálnánk letagadni azt.

Kíméletes igazságosság

Jézus az egész Szentírás hagyományát foglalja össze, amikor Istent mindenek fölött álló hatalomnak mondja, aki egyszerre jó és igazságos. „Kímélettel vezetsz bennünket”, vallja a mai olvasmány. A közjót, a közrendet és a közbiztonságot fenntartani az állam feladata. Joga és kötelessége tehát az ezt fenyegető bűnök megakadályozása, ha szükséges, megbüntetése. Lehet-e azonban puszta büntetéssel biztosítani a rendet, elriasztani az újabb bűnöktől?

A büntetés akkor éri el a célját, ha nemcsak megtorolja az elkövetett bűnt, hogy így riasszon el az újabbaktól, hanem ha javulásra is tudja indítani a bűnösöket, a bűnözőket. Képes-e erre az államhatalom? Remélhetjük-e a „javítóintézetektől”, hogy valóban jobb útra térítik az embereket? Aligha. Ez azonban nem ment föl senkit sem a közhatalom felelős vezetőit; sem minket, egyszerű embereket, hogy törekedjünk jobbá lenni és jobbá tenni egymást.

Isten hatalma fölötte áll az államénak. Igazságossága is felülmúl minden emberi elképzelést. Célja ugyanis nem egyszerűen a közrend fenntartása, a vétkesek megbüntetése, hanem az, hogy üdvözítsen, tehát szeretetének közösségébe vonjon minden embert.

A Lélek formálta szívvel

Isten nem a bűnös halálát akarja, hanem azt, hogy éljen – tanítja Jézus. Nem úgy, hogy összemossa a különbséget jó és rossz között, ,hanem úgy, hogy „alkalmat ad a bűnök megbánására”. Az olvasmány is ezzel indokolja, hogy Isten hatalma annyira szelíd.   Jézus is különös szeretettel fogja pártját a bűnösöknek, de nem azért, hogy

igazolja az általuk elkövetett rosszat, hanem hogy a megtérésre hívja meg őket. Ez nem törli el az utolsó ítéletet - a konkolyról szóló példabeszéd is beszél a végső időben eljövő Emberfiáról, aki szétválasztja az igazakat és a gonoszokat. Mindaddig azonban – s mindnyájunknak életünk végéig – nyitva tartja a megtérés, a megbocsátás, az igaz útra térés lehetőségét.

A „szíveket vizsgáló Isten” magához vár mindnyájunkat, az örök jóság és szeretet közösségébe. Tudja, hogy egyikünk se mondhatja magát igaznak: a megtérő bűnösöket hívja . meg Isten, nekik adja Szentlelkét, hogy ő adjon erőt a folytonos megtérésre, a jóra s a mindig jobbra való törekvésre.

A hét napjainak üzenetei:

24. Hétfő: Árpád-házi Szent Kinga

Kiv 14,5-18 – Mt 12,38-42

25. Kedd: Szent Jakab apostol

2Kor 4,7-15 – Mt 20,20-28

26. Szerda: Szent Anna és Szent Joakim

a Boldogságos Szűz Mária szülei

Sir 44,1.10-15 – Mt 13,16-17

27. Csütörtök: Köznap

Kiv 19,1-2.9-11.16-20b – Mt 13,10-17

28. Péntek: Köznap

Kiv 20,1-17 – Mt 13,18-23

29. Szombat: Szent Márta

1Jn 4,7-16 – Jn 11,19-27

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com