Keresés

Névnapok -  tegnap: Sándor, Ede ma: József, Bánk holnap: Klaudia, Tubs, Jessica holnapután: Benedek

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 709 vendég böngészi
Harangszó július 30-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. július 28. péntek, 13:24

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. július 30. Évközi 17. vasárnap

„...Bölcs és értő szívet adok neked...”

Plébániánk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor.
  2. A mai vasárnaptól kezdve ismét lesz este szentmise. Így tehát visszaáll a megszokott évközi miserend, tehát vasárnaponként reggel ½ 8, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék.
  3. földberejtett kincs

Olvasmány a Királyok első könyvéből

(1Kir 3,5.7-12)

Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt Isten: "Kérj, mit adjak neked!" Salamon azt felelte: "Nagy irgalommal voltál szolgád, az én atyám, Dávid iránt: hűségesen, jó lélekkel és egyenes szívvel járt színed előtt; mindvégig irgalommal voltál hozzá: megajándékoztad egy fiúval, aki most a trónján ül. Igen, Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám helyet. Dehát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Ráadásul kiválasztott néped élén áll szolgád, egy nagy nép élén, amely akkora, hogy se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te népes népedet?" Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért így szólt hozzá az Úr "Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy szem előtt tartsd az igazságot, lásd, megadom neked, amit kértél. Bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted s nem lesz utánad sem.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

(Róm 8, 28-30)

Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 13,44-52)

Abban az időben Jézus ezeket a példabeszédeket mondta: "A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt és megvette a szántóföldet. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette. Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén is: elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszakat az igazak közül és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz."

"Megértettétek mindezeket? " "Igen" – felelték. Erre Jézus így folytatta: "Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő."

Mint a földbe rejtett kincs

Jézus Isten országának építését tartja a legfontosabb jónak a világon. Drága kincshez és értékes gyöngyhöz hasonlítja. Nem szabad lemondani róla, még akkor sem, ha hatalmas árat kell fizetni érte. Ez Jézus felfogása. De vajon mennyit ér a mi számunkra Isten országa? Megtudjuk, ha megválaszoljuk a kérdést: hol, mikor és hányszor riadtunk vissza az elmúlt idők folyamán az Isten országáért vállalt komoly áldozatoktól.

A csalóka kincs

A világban sok a lázas kincskereső. Valójában mindenki az. Igazi, valódi kincsek után fut, mert úgy véljük, hogy akinek aranya és gyöngye van, az gondtalanul és nyugodtan él, nem érik váratlan meglepetések, nem kell félnie a tolvajtól és az inflációtól. A kincset és a gyöngyöt nem kezdi ki a moly, sem a rozsda. Ám a kincsek és gyöngyök csak nehezen szerezhetők meg. Csak kevés szerencsés embernek sikerül hozzájutni. Ha pedig néha mégis úgy gondolja valaki, hogy rábukkant élete legnagyobb kincsére: sokat remél és vár tőle. Egy idő után mégis csalódottan kell tapasztalnia, hogy az általa nagyra tartott kincs csak szépen csillogó hamisgyöngy. Mégis megszállottja. Nem akarja észre venni, hogy még a legnagyobb kincs és a legértékesebb drágagyöngy is csak múlandó érték: ma van, holnap nincs.

Egyesek számára az egészség és az üde szépség a legnagyobb érték. Erre költik minden pénzüket. Csak önmaguknak élnek. Olykor csak későn jönnek rá, hogy még a legdaliásabb férfi és legszebb női alkat is olyan, mint a harmatos rét friss virága, amely reggel még virít, de estére elszárad. Nagy kincs az egészséges erő. Igaz. Mégis hozzá kell tennünk, hogy ez is hamarosan összeroppan. Az ember élete csak légben táncoló, szivárvány színű szappanbuborék. Tiszavirág.

Sok mai fiatal a szekták közösségében keresi azt az örömet és boldogságot, életcélt, amelyet Jézus a mai evangéliumi szakaszban drága kincshez és értékes gyöngyhöz hasonlított. Ők a szekták közösségében keresik a szebb és biztonságosabb jövőt. Csalódással azonban nekik is számolniuk kell. A szekták megfosztják őket az önálló gondolkodástól, elszakítják a szülőktől és az eddigi barátoktól. A szekták hálójába kerülnek, ahol nem egyszer önkéntes adományok címén elszedik tőlük összekuporgatott kis vagyonukat, hogy valamely meleg égövi tengerpart pálmaligetén palotát építhessenek abból az égi fényben tündöklő istenített szektavezetők.

A teljes élet kincse

Ilyen hamis kincsekkel és gyöngyökkel Krisztus Urunk soha sem kecsegtette követőit. Ő valóban a legértékesebb kincshez és drágagyöngyhöz hasonlította Isten országát. A mai evangéliumban arról beszélt, hogy ezekért a kincsekért valóban érdemes minden áldozatot meghozni. De vajon mit jelent ez az evangéliumi drágakincs és drágagyöngy? A kérdést rettenetesen nehéz megválaszolni. Legtöbbször csak azok ismerik, akik már a drágagyöngy birtokában vannak, de kellőképpen megmagyarázni ők sem tudják. Csak körülírják. Szép szavakat mondanak, amelyek számukra komoly tartalommal rendelkeznek. Így nevezi őket az Újszövetségi Szentírás: béke, öröm, szeretet, jóság, türelem, erő, bátorság és remény. Mindez együtt alkotja azt a szép drágakincset, amelyért Jézus mai két szép példabeszéde szerint még legnagyobb földi értékeinket is érdemes feláldozni. A drága kincsről és gyöngyről szólva sokan boldogságról beszélnek, olyan boldogságról, amelytől soha senki és semmi sem foszthat meg bennünket, sem halál, sem betegség. Ez a kincs kárpótol a világban elszenvedett minden veszteségért. Aki megtalálta, az elérte élete célját. Tudja, hogy élni szép, jó és érdemes, még akkor is, ha nagyon sokszor keserűségek és csapások érik.

Sokak számára ez a kincs a jó győzelme a gonosz felett, a jóba vetett hit, az igazság és a teljes élet, amely minden kincset megér. A mai evangélium egyik embere váratlanul bukkant rá. A jó kereskedő módjára szimatolva járt utána és kereste, míg rá nem akadt. A mi kincskeresésünknek is lehetnek feltételei: a képzettség, a figyelmesség, az értelmes gondolkodás, az érzék. Evangéliumi szakaszunkban két emberről hallottunk. Mindkettő közös vonása az örvendezés, az öröm, a szerencse felett érzett boldogság. Ők örömükben eladták mindenüket, csakhogy megszerezhessék örömük forrását, legnagyobb kincsét. Nem törődtek vele, hogy embertársaik emiatt megszólják őket és majd azt mondják nekik, hogy „ezek teljesen megőrültek”, eladták mindenüket, és egy lapra tették fel életüket. Isten ajándéka olykor valóban vakmerőségre csábítja az embert. Isten fölfoghatatlan tiszta szeretetéről van itt szó, amely annyira birtokába keríti az embert, hogy az örömében még „esztelenségekre” is vállalkozik érte, feláldozza mindenét, csakhogy Isten boldogító szeretetét megszerezhesse magának.

Az örömhír kincse

Az egyházban hosszú időn át az aszkézis, a szenvedés, a kereszthordozás állt a keresztény lelkiség előterében. Ezért olykor úgy tűnt, mintha Isten kedvét lelné az emberi örömök elfojtásában. Isten országának elnyerése valóban áldozatokat követel.

Ez a mai példabeszédekből is kitűnik, de ezekben mégsem a lemondás értékén van a hangsúly, hanem a szerencse felett érzett igazi örömön és ennek értékén, amely elfeledteti az emberrel a szükségképpen örömbe vegyülő ürömök keserűségét.

A mai evangélium tanítása célt ért, ha a két kincskereső öröme minket is magával ragadott. Az evangéliumi drágakincs megtalálásához szem és fül kell, szemfüles és nyílt magatartás. Rohanó életünkben sokszor csak a hangos reklámok hamis gyöngyeit vesszük észre és figyelmetlenül haladunk el életünk legnagyobb kincse mellett. Boldog ember, aki Krisztus evangéliumában felfedezi élete legnagyobb kincsét, neki szenteli önmagát és mindenét.

A hét napjainak üzenetei:

31. Hétfő: Loyolai Szent Ignác

     Kiv 32,15-24.30-34 – Mt 13,31-35

Augusztus

1. Kedd: Ligouri Szent Alfonz

     Kiv 33,7-11.35,5b-9.28 – Mt 13,36-43

2. Szerda: Köznap

     Kiv 34,29-35 – Mt 13,44-46

3. Csütörtök: Vianney Szent János

     Kiv 40,14-19.32-36 – Mt 13,47-53

4. Péntek: Köznap

     Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 – Mt 13,54-58

5. Szombat: Havas Boldogasszony

     Lev 25,1.8-17 – Mt 14,1-12

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com