Keresés

Névnapok -  tegnap: Sándor, Ede ma: József, Bánk holnap: Klaudia, Tubs, Jessica holnapután: Benedek

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 704 vendég böngészi
Harangszó augusztus 20-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. augusztus 19. szombat, 15:18

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. augusztus 20. Szent István Király ünnepe

„...aki sziklára építette a házát...”

Plébániánk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor.
  2. Vasárnaponként reggel ½ 8, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor vannak szentmisék.

Olvasmány a Példabeszédek könyvéből

(Péld 4,10-15.18-27)

Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen járatlak. Semmi nem gátolja lépteid, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd meg, hiszen az életed! Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj! Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, s úgy folytasd utadat! Az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Figyelj, fiam, a szavaimra, nyisd ki a füledet a beszédemre! Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében! Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát! Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyengess sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad.

Szentlecke Szent Pálnak az efezusiakhoz írott leveléből

(Ef 4,17-24)

Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásokra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot űznek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 7,24-29)

Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.”

Ezzel Jézus befejezte példabeszédeit. A nép ámult tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.

Szt I kir

Szent István üzenete

Talán sosem volt annyira fontos az elmúlt ezer esztendő során, mint most, a Szent István-i feladat: országot kell építeni. Szent István ünnepén határainkon innen és túl minden magyarnak megdobban a szíve. "Isten, áldd meg a magyart..." énekeljük nemzeti imádságunkat. Voltak évtizedek, amikor nem ünnepelhettünk szabadon nemzeti ünnepeinken. Gyanús és káros volt minden, ami keresztény és magyar. Szent István király napján pedig aligha lehet nem gondolni magyarságunkra és kereszténységünkre. Vajon nem kötnek-e bennünket még mindig az elmúlt évtizedekből örökölt görcsök? Vajon tudunk-e igazi belső függetlenséggel, igazi belső szabadsággal tekinteni szent királyunkra, aki országot épített és egyházat szervezett?

Az ünnepen alighanem valamennyien megérzünk valamit létünk történelmi és mai hétköznapi bizonytalanságából, és megfogalmazódik bennünk a vágy valami szilárd, valami igazi, valami el nem múló, maradandó után. De minden gazdasági csődnél fenyegetőbb az erkölcsi katasztrófa, amely fenyeget mindannyiunkat. "Pusztulunk, veszünk – mint oldott kéve, széthull nemzetünk". Széthullanak családjaink, gondolkodó elméink közül sokan nekivágtak a nagyvilágnak, mert úgy képzelik, hogy itthon nem lehet élni. Ügyeskedők lepik el a piacot – mindenki szerezni, birtokolni akar. Ha valaki arca verítékével, kitartó munkájával keresi meg kenyerét, becsületes fáradozással teremt értéket, azt legjobb esetben megmosolyogják, kinevetik, lenézik. S közben a társadalom segítségért kiált.

Állíthatjuk-e korunk új kulturális, társadalmi és politikai körülményei közt is, hogy Isten népe a magyar? Úgy vélem, hogy a Szent király döntése ma is érvényben van: mint elkötelezettség és hivatás. A magyar ember hivatása és elkötelezettsége az, hogy felelősségének tudatában, hívő és értelmes meggyőződéssel szembenézzen azzal a társadalmi valósággal, amiben népünk ma él.

Olyan országban szeretnék élni, ahol a hatalom birtoklása nem a másik csoport legyőzését, hanem a közösség szolgálatát jelenti. Sokszor úgy tűnik számomra, hogy nem tudunk élni, nem tudunk egymásért felelősséget vállalni. Sokszor úgy tűnik számomra: ismét le kellene telepíteni ezt a pusztai népet, mert politikai és szellemi kalandozásaink bizony kalandor vállalkozásnak tetszenek. Építeni kellene! Nem homokra, de sziklára!

Lesz-e jövője nemzetünknek? – kérdik manapság sokan. Jövőnk nagymértékben attól függ, hogy miképpen építünk ma országot és életet. Függ attól, hogy megtaláljuk-e az igazi alapot, a sziklát, amelyre építve jöhet akár a kemény vihar is. Megtaláljuk-e a tiszta erkölcsi rendet, megtanítjuk-e rá gyermekeinket, felelősen továbbadjuk-e azt a kincset, amely a történelem során valóban időtállónak bizonyult? Ha az igazság és szolidaritás szellemében szolgáljuk népünk javát, akkor bízvást remélhetjük, hogy megmarad nemzetünk. Amit Szent István király tett, az követelményként és hivatásként hatott a múltban, s ugyanígy kell hatnia a jelenben is. A Szent István-i döntés elkötelezettséget jelent: minden újabb korban és minden társadalmi helyzetnek megfelelően újabb állásfoglalást, a döntés tudatos elfogadását és megvallását követeli népünktől.

Ne feledjük: lehetetlen életet alakítani úgy hogy ne legyenek eszményképeink! Nem lehet sem országot, sem egyéni életet építeni úgy, hogy ne legyen képünk az emberről, akinek élete végtelen érték! Legyünk valóban szabadok és döbbenjünk rá arra, hogy szabadságunk felelősséget jelent. Felelősséget az egyén és felelősséget a közösség élete iránt. Döbbenjünk rá, hogy személyi szabadságunkat mindig közösségben élhetjük meg csupán! S szent az a család és szent az a haza, amely emberré növeli az embert!

Az ünnepek azért vannak, hogy megmossuk bennük a lelkünket. Szent István napja is ilyen lélek-tisztító alkalom lehet minden esztendőben. A felelősség felszításának, jövőnk végiggondolásának napja ez, hiszen az országépítés nem csak a hivatásos politikusok dolga. Lelkiismereti kötelessége ez minden embernek. S ha valóban több lesz az igazságosság, a béke és az öröm az emberek között, akkor majd erősödik, tisztul ez a szelíd dombokkal és síkságokkal teli ország. Akkor nem hatalmi versengés tölti be majd napjainkat, hanem annak a keresése, hogy miként, milyen eszközökkel tehetnénk emberibbé ezt az életet, amely mindannyiunk számára egyszeri ajándék. Élnünk kell, igazságban, békében, örömben – nem egymás ellen, hanem együtt, egymással, egymásért.

Ebben a hazában. Itt Törökbálinton.

Magyarként.

A hét napjainak üzenetei:

Augusztus 21.

Hétfő

Bir 2,11-19

Mt 19,16-22

 

Szent X. Piusz pápa

Augusztus 22.

Kedd

Iz 9,1-6

Lk 1,26-38

 

Boldogságos Szűz Mária Királynő

Augusztus 23.

Szerda

Bir 9,6-15

Mt 20,1-16a

 

Limai Szent Róza szűz

Augusztus 24.

Csütörtök

Jel 21,9b-14

Jn 1,45-51

 

Szent Bertalan apostol

Augusztus 25.

Péntek

Rut 1,1.3-6.14b-16.22

Mt 22,34-40

 

Szent Lajos

Augusztus 26.

Szombat

Rut 2,1-3.8-11.4,13-17

Mt 23,1-12

 

Szűz Mária szombatja

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com