Keresés

Névnapok -  tegnap: Benedek ma: Beáta, Izolda, Lea holnap: Emőke holnapután: Gábor, Karina

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 243 vendég böngészi
Harangszó szeptember 10-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 10. vasárnap, 13:04

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. szeptember 10. Évközi 23. vasárnap

„...Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel!...”

Plébániánk hírei

  1. Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor.
  2. Szeptember 30-án, szombaton kerül sor városunk névadójának, Török Bálint szobrának avatására a Szérűskertben, melyre szeretettel hívnak minket a szervezők. Díszvendégek: Böjte Csaba ferences szerzetes és Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő. A program: 11 órától ünnepi megemlékezés, valamint beszédek. 14-16 óráig Csaba testvér elmélkedései, továbbá könyveinek dedikálása. Az ünnepség alatt gyűjtés a dévai gyermekek javára.
  3. A Lendvai Károly Férfikórus nemzetközi koncertet ad 2017. szeptember 16-án, szombaton 18 órakor a Zimándy Iskola dísztermében (Törökbálint, Dózsa György utca 15.), melyre szeretettel hívnak az énekkar tagjai.

Szeretet Földje Találkozó 2017

2017. szeptember 23-án, szombaton 9 órától lelki napot rendezünk Törökbálinton, a Katolikus Templomban "Prófétai élet egykor és ma" címmel.

A program részletei:

9 órától Gyülekezés, közös dicsőítés és ima,

10 órától Előadások és tanúságtételek (előadók: Hankovszky Béla atya, Sipos Gyula, Tarnóczi Mária),

13 órától Ebédszünet,

14 órakor Gyógyító mise, utána közbenjáró imaszolgálat.

(A szentmisét bemutatja: Hankovszky Béla atya) Zenei szolgálat: Te Deum együttes

17 órakor Gráfel Judit képzőművész kiállításának megnyitója a Falumúzeumban

A program ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Jézus tanít 3

Olvasmány Ezékiel próféta könyvéből

(Ez 33, 7-10)

Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd intelmeimet. Ha azt mondom az istentelennek: Istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen vétke miatt hal ugyan meg, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet. Te meg emberfia, mondd meg Izrael házának: Azt mondogatjátok: „Gonoszságaink és bűneink ránk nehezednek, elveszünk miattuk. Hogy is maradhatnánk életben?”

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

(Róm 13, 8-10)

Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja. Hiszen a parancs: ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, a másét ne kívánd, s ami egyéb parancs még van, mind ebben az egyben tetőződik: Szeresd embertársadat, mint saját magadat. A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 18, 15-20)

Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot. Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Testvérek közösségében

A mai szentmise szövegei a szükséges keresztény lelkület Ieg-fontosabb elemére mutatnak rá. Ez a szeretet parancsa. Az kellene, hogy személyiségünk nyíljék meg az Isten és egymás iránti feltétlen odaadásra. Az egyetértés megléte esetén Jézus közénk jön, kieszközli mindannyiunk Mennyei Atyjánál, amire igaz hittel kérjük Őt.

Kölcsönös szeretettel

Tökéletesen szabadon, saját szuverén akaratából teremtette meg Isten az embert – nem láthatunk mögéje misztériumának. De azt pontosan tudjuk – magától Jézustól –, hogy milyen háttérből, milyen „minta” nyomán, és milyen céllal hívott létre bennünket. A Szentháromság személyeinek élő szeretetközösségének mintájára, a Fiúnak, „minden teremtmény elsőszülöttjének” képmására alkotott meg. Olyannak, akik éppen ezért nem tudhatnak létezni magányos óriásként, hanem csak a szeretetben. Olyan közösség ez, amelynek Atyja van, akiből a szeretet forrásozik, s Lelke van, akiből mindnyájan részesedünk, mi, a Fiúnak testvérei.

Létünknek nemcsak eredetét, hanem végcélját is a Szentháromságban kell keresni, hiszen az örök üdvösség, amelyre mindnyájan vágyakozunk, nem más, mint a végső és beteljesült szeretetközösség Istennel és Istenben, egymással és minden emberrel, aki megnyílt a szeretetre.

Földi életünk átmeneti és múlandó. Mégis megadatik benne, hogy szeretetből születhetünk, s szívünk vágyát a boldogságra csak a szeretetben teljesíthetjük be. Kétszeresen is igaz, hogy a földi életnek egyetlen igazi célja, személyiségünk kibontakoztatásának egyetlen útja a szeretet: érvényes ez akkor is, ha csak önmagában nézzük ezt az életet, de akkor is, ha a végső üdvösségre való előkészületnek tekintjük.

Miért van hát mégis annyi nehézségünk a szeretettel? Miért okoz annyi fájdalmat a szeretet hiánya? Miért tudják oly kegyetlenül kínozni egymást az emberek, gyakran még azok is, akik egy családhoz, baráti körhöz, szerzetesközösséghez, egyházközséghez, párthoz, nemzethez tartoznak?

„Istentelenek”

Az olvasmányban Ezekiel próféta az istentelenekről beszél, s az istentelenséget mondja a legnagyobb bűnnek. Jézus szerint is a Szentlélek elleni bűn az, amelyre nincs bocsánat. A II. Vatikáni zsinat megfogalmazásában „a végső kétségbeesés fenyegeti” azokat, akik „Isten nélkül élnek és halnak meg ezen a világon”. A zsinat azonban hozzáteszi, hogy Isten kegyelméből élnek mindazok, akik „iparkodnak becsületesen élni”, bár „önhibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére”.

Szeretet – kapott és adott szeretet – nélkül azonban nem élhet senki sem. A normális körülmények között születő gyerekek szüleik, családjuk szeretetében nőnek fel. Sokakat megfoszt ettől az élet. Isten azonban kivétel nélkül minden egyes embert körülvesz gondviselő szeretetével. Az egészséges személyiség megnyílik mások szeretetére, s az odaadó szeretetben teljesedik ki. Sokakban ez nem következik be: akár azért, mert maguk is szeretethiányban szenvedve nőttek fel, akár, mert torzultan, önzően vagy öntörvényűen igyekeznek önmagukká válni. Számon tartjuk a testi és a szellemi fogyatékosokat. Nem szorulnának náluk jóval nagyobb gondozásra, figyelemre, segítségre a „szeretetben fogyatékosok”?

Isten jelenlétében egyek

Szeretetünk legfontosabb „terepe”, „gyakorlótere” és otthona az a közösség, amelyben nap nap után benne élünk: a családunk, a munkahely, a szerzetesközösségünk, a különböző alapokon-szálakon szerveződő közösségeink. Hogyan éljük meg közösségeink hiányosságait, hibáit? Mennyire érezzük kötelezőnek azt, hogy minden erőnkkel törekedjük egymás szeretetére, akkor is, ha egyik-másik közeli hozzátartozónkkal nehezen jövünk ki, ha családunk, közösségünk valamelyik tagját kiállhatatlannak, elviselhetetlennek tartjuk?

Az olvasmányok a testvéri feddés eszközét ajánlják. Fontos eszköz lehet ez: a megoldás felé vezethet, ha tapintatosan, mégis szóvá tudjuk tenni a köztünk lévő feszültségeket, egymás hibáját. Mindig annak tudatában azonban, hogy egyikünk sem tarthatja magát tökéletesnek, hogy mindnyájunknak sok mindenben kell változnia a jobb közösség megteremtése érdekében!

Nemegyszer tapasztaljuk azonban, hogy még hívők közösségében is milyen könnyen elharapóznak az egymás elleni indulatok, sértettségek. Bizony a legnagyobb és legállandóbb feladatunk az, hogy közösségben maradjunk egymással, naponta kiengesztelődve egymással, naponta erősítve, vagy ha kell, újra kezdve egymás szeretetét! Jézus az imádság közösségét ajánlja, s a közös imádsághoz hatalmas ígéretet is fűz: „Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Családoknak, szerzetesközösségeknek, egyházközségeknek együtt, közösen kellene elmélkedniük a mai szentmise szövegei nyomán.

A hét napjainak üzenetei:

Szeptember 11.

Hétfő

Kol 1,24-2.38

Lk 6,6-11

 

Köznap

Szeptember 12.

Kedd

Sir 24,23-31

Lk 1,26-38

 

Szűz Mária Szent Neve

Szeptember 13.

Szerda

Kol 3,1-11

Lk 6,20-26

 

Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító

Szeptember 14.

Csütörtök

Szám 21,4b-9 – Fil 2,6-11

Jn 3,13-17

 

A szent kereszt felmagasztalása

Szeptember 15.

Péntek

Zsid 5,7-9

Lk 2,33-35

 

A Fájdalmas Szűzanya

Szeptember 16.

Szombat

1Tim 1,15-17

Lk 6,43-49

 

Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com