Keresés

Névnapok -  tegnap: Gerzson ma: Alfréd holnap: Mátyás holnapután: Géza

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Február 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

látogatók

Oldalainkat 336 vendég böngészi
Harangszó szeptember 17-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 17. vasárnap, 18:02

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. szeptember 17. Évközi 24. vasárnap

„...akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk...”

Plébániánk hírei

  1. A szentmisék rendje:
  2. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van szentmise.
  3. Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  4. Szeptembertől folytatjuk az Alpha-kurzusokat. Jelentkezni lehet a templomi újságos szekrényen található jelentkezési lapon.
  5. Pénteken délután 4 órától este 8 óráig nyitva tartjuk a templomot, és várjuk testvéreinket egyéni szentségimádásra.
  6. Szeptember 30-án, szombaton kerül sor városunk névadójának, Török Bálint szobrának avatására, melyre szeretettel hívnak minket a szervezők. Díszvendégek: Böjte Csaba ferences szerzetes és Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő. A program: 11 órától ünnepi megemlékezés, valamint beszédek. 14-16 óráig Csaba testvér elmélkedései, továbbá könyveinek dedikálása. Az ünnepség alatt gyűjtés a dévai gyermekek javára.

Szeretet Földje Találkozó 2017

2017. szeptember 23-án, szombaton 9 órától lelki napot rendezünk Törökbálinton, a Katolikus Templomban "Prófétai élet egykor és ma" címmel.

A program részletei:

9 órától Gyülekezés, közös dicsőítés és ima,

10 órától Előadások és tanúságtételek (előadók: Hankovszky Béla atya, Sipos Gyula, Tarnóczi Mária),

13 órától Ebédszünet,

14 órakor Gyógyító mise, utána közbenjáró imaszolgálat.(A szentmisét bemutatja: Hankovszky Béla atya)

Zenei szolgálat: Te Deum együttes

17 órakor Gráfel Judit képzőművész kiállításának megnyitója a Falumúzeumban

A program ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Jézus Péterrel 70x7

Olvasmány Sirák fia könyvéből

(Sir 27,33-28,9

A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg az embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jóllehet csak ember, kitart a haragban - hát az ő bűneiért ki ad elégtételt? Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársad, az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. Kerüld a civódást, s kevesebb bűnöd lesz, a hirtelen haragú ember viszályt támaszt. A bűnös a jóbarátot is elvadítja, a veszély magvát hinti a békén élők közé.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

(Róm 14, 7-9)

Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt fel, hogy halottnak, élőnek ura legyen.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 18, 21-35)

Abban az időben Péter odalépett Jézushoz és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” „Mondom neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol! A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked! De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? - Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.”

Hányszor kell megbocsátanom

Jézus tanításából kitűnik, hogy az ember bárkivel beszélhet, bárkinek megbocsáthat és mindenkihez szívélyes lehet. Jézus ezt nemcsak tanította, de gyakorolta is. Egészen más a helyzet, ha nekünk kell türelmet és irgalmasságot gyakorolnunk mások gyarlóságaival szemben. Olykor még a szívtelenségektől sem riadunk vissza és elfeledjük, hogy Isten is úgy bocsátja meg bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Önmagunk védelme

Ismerjük a harag, a gyűlölet, a bosszú pusztító következményeit. Naponta hallunk róluk. Olykor saját bőrünkön is tapasztaljuk ezeket. Megosztott világunk telve harcoló felekkel. Egymás ellen harcolnak a szegények és a gazdagok, a fiatalok és az öregek, a fehérek és színes bőrűek, ilyen pártian és olyan oldaliak. Egymás ellen küzdenek és megnehezítik, nem egyszer lehetetlenné teszik egymás életét. A kegyetlen türelmetlenség nemcsak a távol eső övezetekben pusztít, hanem saját köreinkben a rokonok, a szomszédok, a munkatársak és a családtagok között is. Feltűnő, hogy a vitázó felek közül legtöbbször egyik sem érzi magát hibásnak. Mindig mások a hibások. Elismerjük, hogy a világ bűnös, de mégis azt a látszatot keltjük, mintha a világ legártatlanabb korszakában élnénk. Bűntudattal csak ritkán találkozunk. Nincsenek bűnösök, csak éppen a bűn tombol.

Környezetünk elviselése végett törvényeket és egyezményeket hozunk, megállapodásokat kötünk és igyekszünk azoknak akár karhatalommal is érvényt biztosítani. Kidolgozzuk és gyakoroljuk törvényes jogainkat. A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a karhatalmi beavatkozások nagyon sokszor újabb haragot, bosszút és gyűlöletet szítnak. Hatalommal ugyanis lehet jogot és igazságot, esetleg igazságosságot is teremteni, de nem lehet kiirtani a szívekben lakozó gyűlöletet és bosszút. Az erőszak csak erőszakot szül, újabb ellenszenvet. Mindezekért még csak hibásnak sem érzi magát senki. Az ember a bűn zsákutcájába került, de tudni sem akar róla. Óriási összegeket költ fegyverekre, katonákra és rendőrökre, törvények és paragrafusok szövevényével veszi körül magát, csakhogy ne kelljen önmagán változtatnia. Elfelejti, hogy a gyűlölet és bosszú ellenszere a könyörület, az irgalom, a megbocsátás, a szeretet és a türelem. A szívek békéje a szeretet függvénye.

Türelem és irgalom

A közösségi élet nehézségeit az evangéliumok szerzői is ismerték. A tanítványok nagyon is odafigyeltek, amikor Jézus a keresztény közösségek házirendjéről nyilatkozott. Jézus szerint a viszálykodásoknak akkor szakad vége, ha készek vagyunk egyénileg és bensőleg is megbocsátani. Másképpen magunk sem nyerhetünk bocsánatot Istentől: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” – imádkozzuk a Miatyánkban (Mt 6, 12). Jézus hegyi beszédében ugyancsak az elnézőket, a nagylelkűeket és az irgalmas szívűeket magasztalja: „Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak” (Mt 6, 7). A harag és gyűlölet megfékezésének keresztény útja a megbocsátás, az irgalom és a szeretet.

Ezt könnyen belátjuk, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a szeretet és irgalom gyakorlása nehéz feladat. Nehéz megbocsátani a kiállhatatlan szomszédnak, a besúgó munkatársnak, a rágalmazó barátoknak és a kibírhatatlannak vélt hitvestársnak, aki feledve az egykori szerelmet, kihasznált és tönkre tette az életemet. Ilyenkor viszolygunk a megbocsátástól. Péter kérdése mögött a mai evangéliumban ugyanez a nehézség rejlik. Mennyiszer bocsássunk hát meg embertársainknak? Talán még hétszer is? Jézus a mai evangéliumban azt tanítja, hogy még ennél is többször meg kell bocsátanunk az ellenünk vétőknek. Nem hetvenszer hétszer, hanem mindig újra, megszámlálhatatlanul. Meg kell bocsátanunk embertársainknak, mert Isten is mindig újra megbocsát nekünk. A keresztény türelem, irgalom és megbocsátás hitből fakad, abból a hitből, hogy Isten is állandóan irgalmat gyakorol velünk valahányszor ezt hittel kérjük tőle: Uram, légy türelemmel irántam (vö. Mt 18, 26). Jézustól tudjuk, hogy Isten mindig kész a megbocsátásra.

Ártatlan látszatunk

De vajon hogyan jár el az ember, az evangéliumi szolga, akiről ma hallottunk? A mai evangélium hasonlata szerint a király tízezer talentumot – mázsányi arany árát – engedett el adós szolgájának, aki viszont még arra sem volt képes, hogy elengedje szolgatársának a száz dénárt, amellyel az tartozott neki. Mindössze egy napi bér árát. Börtönbe záratta a nálánál sokkal szegényebbet. Emberi érzésünk szerint ez a tett valóban kegyetlen és szívtelen. A példabeszéd különlegessége azonban éppen az, hogy az a kegyetlen szolgatárs éppen én vagyok, ha szívből meg nem bocsátok embertársamnak. Felháborodunk az evangéliumi szolga csúf viselkedésén és elfeledjük, hogy magunk is éppen olyan csúfosan járunk el, amikor bosszút forralunk embertársaink ellen és irgalmatlanok vagyunk velük szemben. Isten mindig megbocsát.

A megbocsátás valóban isteni dolog. Az ember csak akkor képes rá igazán, ha Istenből él és így átérzi, hogy maga is mennyire rá van szorulva Isten irgalmára. A mai ember olykor az ártatlanság látszatában él. Nem érzi hibáit és gyarlóságait. Isten előtt viszont rá kell ébrednie arra, hogy maga is mindig irgalomra szorul: Isten és embertársai irgalmára, amely által megszakad a gyűlölet és elterjed a béke a földön.

A hét napjainak üzenetei:

Szeptember 18.

Hétfő

1 Tim 2,1-8

Lk 7,1-10

 

Köznap

Szeptember 19

Kedd

1Tim 3,1-13

Lk 7,11-17

 

Köznap

Szeptember 20.

Szerda

1Tim 3,14-16

Lk 7,31-35

 

Kim Taegon Szent András és társai vértanúk

Szeptember 21

Csütörtök

Ef 4,1-7.11-13

Mt 9,9-13

 

Szent Máté apostol és evangélista

Szeptember 22

Péntek

1Kor 15,12-20

Lk 8,1-3

 

Köznap

Szeptember 23

Szombat

Ef 4,1-7.11-13

Mt 9,9-13

 

Pietrelcinai Szent Pio áldozópap

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com