Keresés

Névnapok -  tegnap: Gerzson ma: Alfréd holnap: Mátyás holnapután: Géza

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Február 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

látogatók

Oldalainkat 333 vendég böngészi
Harangszó szeptember 24-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 24. vasárnap, 14:08

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. szeptember 24. Évközi 25. vasárnap

A Szentírás vasárnapja

„Éljetek hát Krisztus evangéliumához méltóan!”

Plébániánk hírei

1. A szentmisék rendje:

  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van szentmise.
  • Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.

2. Szeptembertől folytatjuk az Alpha-kurzusokat. Jelentkezni lehet a templomi újságos szekrényen található jelentkezési lapon.

3.Pénteken délután 4 órától este 8 óráig nyitva tartjuk a templomot, és várjuk testvéreinket egyéni szentségimádásra.

4. Szeptember 30-án, szombaton kerül sor városunk névadójának, Török Bálint szobrának avatására, melyre szeretettel hívnak minket a szervezők. Díszvendégek: Böjte Csaba ferences szerzetes és Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő. A program: 11 órától ünnepi megemlékezés, valamint beszédek. 14-16 óráig Csaba testvér elmélkedései, továbbá könyveinek dedikálása. Az ünnepség alatt gyűjtés a dévai gyermekek javára.

szőlőmunkások2

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

(Iz 55, 6-9)

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim – a ti gondolataitoknál.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

(Fil 1, 20c-24.27a)

Bizakodom és reménykedem, hogy semmiben sem vallok szégyent, sőt nyíltan megmondom, hogy Krisztus, mint mindig, most is megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha meg tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak. Mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van.

Éljetek hát Krisztus evangéliumához méltóan!

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 20, 1-16a)

„A mennyek országa hasonlít a gazdához, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlejébe. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, kiküldte őket a szőlőbe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piacon. Megszólította őket: Menjetek ki ti is a szőlőmbe, és majd megadom, ami jár nektek. Azok ki is mentek. A hatodik és kilencedik órában újra kiment, s ugyanígy tett. Amikor a tizenegyedik óra tájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat. Megkérdezte tőlük: Mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül? Nem fogadott fel minket senki – felelték. Menjetek ki ti is a szőlőmbe – mondta nekik. Amikor beesteledett, így szólt a szőlősgazda vincellérjéhez: Hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket, kezdve az utolsókon az elsőkig. Jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra tájban álltak munkába, és fejenként egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy ők majd többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak – mondták –, s ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét. Barátom – felelte egyiküknek –, nem követek el veled szemben igazságtalanságot. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tied és menj! Én az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Vagy nem tehetem a sajátommal azt, amit akarok? Rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok?

Így lesznek az utolsók elsők, az elsők meg utolsók.”

Rossz szemmel nézed?

A különbözőségek lehetetlenné teszik, hogy egy kalap alá vonjunk és egyazon bánásmódban és elismerésben részesítsünk mindenkit. A törvényszerűség alól az egyház sem kivétel. Itt is vannak kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, egyszerűek és gazdagok, tehetségesek és tehetségtelenek. Itt is felüti fejét az irigység és a büszkeség. Itt is előfordul, hogy az emberek lenézik és megvetik egymást. A keresztényeknek mégis egyetértésre kell törekedniük. Tudniuk kell, hogy Isten nem személyválogató. Neki mindenki kedves, még a bűnös és a nyomorult is. A lenézett utolsókat is éppúgy szereti, mint a keresztény élet hőseit.

Az emberi hajlamok egyik legmélyebben gyökerező vadhajtása az irigység. Szívünkben fészkel és megmételyezi kapcsolatainkat. Az irigy ember számára nincs kedves felebarát. Nem bírja elviselni embertársát és gyűlölködve méltatlankodik annak sikerei miatt: Miért jutott neki több? Ugyanazért a pénzért a másik alig tett valamit – mondja, ő viszont még a lelkét is kitette. Ismerős a testvéri irigység. Vannak egymásra féltékeny testvérek. Ők úgy vélik, hogy a szülők egyiktől többet várnak, mint a másiktól, az egyikhez jobban húznak, mint a másikhoz. Az irigység megtalálható a házastársak között is. Néhányan közülük úgy érzik, hogy az egyik kihasználja a másikat és helyette is dolgozik.

Gyakran hallunk a munkatársak egymás elleni harcáról. A legtöbben csak saját előnyeikkel törődnek és nem érdekli őket mások kára. Az irigység a lélek járványos betegsége, amely a társadalom minden szintjén felüti fejét. A munkás vetélkedik a munkáltatóval, a pártok egymással. Igyekeznek kihasználni egymást és semmi tekintettel sincsenek mások jogos érdekeire.

Mindez az ősegyházban sem volt másként. Jézus tanítványai is versengtek egymással. Ki lesz a legnagyobb Isten országában – kérdezgették. Vajon akik egész életük folyamán hűséges tagjai voltak egyházuknak, megelőzik-e majd azokat, akik csak életük alkonyán tértek Istenhez? Ők is számítgattak, akárcsak ma néhányan. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ráérnek Istenhez térni majd életük alkonyán, ha megöregedtek. A jutalom így is, úgy is ugyanaz. Ez így van, de vajon megöregszenek-e?

A mai evangélium példabeszédéből valóban megtudjuk, hogy az Isten országa mindig ugyanaz és ezt a tőle kapott jutalmat nem lehet feldarabolni, darabonként szétosztani. Példabeszédünk szőlősgazdája Isten, aki hasonlatunkban napi egy dénárral jelölte meg országát. Isten ezt a bért ajánlotta fel munkavállalóinak, függetlenül attól, hogy ki és mikor állt be dolgozni szőlőjébe: reggel, délben, délután vagy este. Szőlője minden munkásának ugyanazt a bért adja. Többet nem adhat. A bér Isten országa, a vele való barátság és közösség. Emberi szemmel nézve a példabeszédet valóban bosszantó bérelszámolással találkozunk benne. Akik csak egy órát dolgoztak, ugyanannyit kaptak, mint akik az egész nap hevét és terhét viselték. Megütközünk rajta. Vajon miért? Mi az oka? Min ütközünk meg? Isten magatartásában vagy gondolkodásmódunkban van a hiba?

A példabeszéd gazdája valójában senkit sem csapott be. Minden munkással egy dénárban egyezett meg, és ezt valamennyien meg is kapták. Isten talán nem teheti sajátjával azt, amit akar? Rossz néven vehető nagylelkűsége? Isten jóságos és a bérmegegyezés alapján ugyanazt a bért adta mindenkinek: annak is, aki csak egy órát dolgozott és annak is, aki látástól vakulásig kínlódott a szőlőben, pontos megállapodásuk értelmében. Talán mégis csak emberi gondolkodásunkban kell keresnünk bosszúságunk okát, az irigységben és a rivális gondolkodásban, amellyel legszívesebben lejáratnánk a másikat, mert valamilyen téren könnyebben boldogult, mint mi? Aki így gondolkodik, még nem értette meg Istent. Az irigy ember lehet, hogy sokat fáradozik és dolgozik érvényesülési vágyból, törtetésből vagy egyéb okból, de Isten országát és akaratát még távolról sem értette meg. Aki Isten akaratát és evangéliumát megértette, az többé nem törődik azzal, hogy mennyit kapnak mások. Teljesíti Isten akaratát és tudja, hogy befektetett munkájáért minden lehetségest megkapott: övé az evangéliumi földbe rejtett drága kincs és a legértékesebb evangéliumi gyöngyszem, amelyért mindenét eladta és mindent feláldozott.

Az evangéliumokban gyakran visszatérő felhívás: Térjetek meg, mert közel van az Isten országa! A megtérésre nekünk is szükségünk van. Olykor még túlságosan is a test és vér szerint ítélünk, nagyon is emberi módon és nem az új, az isteni mérték szerint, amely nem ismer sem irigységet, sem rivalizálást. Isten országa végett el kell sajátítanunk az új mércét Isten barátsága révén. Ha Isten a barátunk, hozzá hasonlóvá válunk, megváltozik gondolkodásunk, elnézőbbek, jóságosabbak és irgalmasabbak leszünk. Az ilyen ember napi bére, drága kincse Isten. Nem féltékeny társára, nem irigykedik rá, mert Istennél nagyobb bért senki sem kaphat. Mások többletjövedelmével sem törődik, mert övé a Minden.

A hét napjainak üzenetei:

25. Hétfő: Köznap

Ezdr 1,1-6 – Lk 8,16-18

26. Kedd: Szent Kozma és Damján vértanúk

Ezdr 6,7-8.12b.14-20 – Lk 8,19-21

27. Szerda: Páli Szent Vince

Ezdr 9,5-9 – Lk 8,16-18

28. Csütörtök: Köznap

Agg 1,1-8 – Lk 9,7-9

29. Péntek: Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

Dán 7,9-10.13-14 – Jn 1,47-51

30. Szombat Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

Zak 2,5-9.14-15a – Lk 9,43b-45

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com