Keresés

Névnapok -  tegnap: Gerzson ma: Alfréd holnap: Mátyás holnapután: Géza

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Február 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

látogatók

Oldalainkat 390 vendég böngészi
Harangszó október 15-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. október 16. hétfő, 07:32

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. október 15 Évközi 28. vasárnap

„Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”

Jövő vasárnap lesz a Missziók Vasárnapja. E napon a missziók megsegítésére fogunk gyűjteni.

Szeretet földje őszi lelkigyakorlat

Kunszentmártonban, a Karmelita Rendházban

(Kunszentmárton, Munkácsy u. 1.)

2017. október 27. péntek 18 órától október 29. vasárnap 13 óráig

Téma: “A Szentlélek kegyelmei és a prófétai élet

Előadó: Sipos Gyula

A lelkigyakorlat keretében nyitott gyógyító alkalom szombaton, 15 órától.

15.00 - 15.45: Közös ima, dicsőítés

15.45 - 16.10: Szabadulásról

16.10 - 16.20: Tanúságtétel

16.20 - 17.00: Gyógyulásról

17.00 - Családfa-gyógyító mise, utána közbenjáró imaszolgálat.

A szentmisét bemutatja Zsadányi József atya

A gyógyító összejövetelen a részvétel ingyenes!

Bővebb információ és jelentkezés: Forgó Andrea, tel.: 06-30/532-4762.

Az összejövetel alatt könyvvásárlási lehetőség is van, és kaphatók ingyenes kiadványaink is. Szeretet Földje Szolgálat, www.szeretetfoldje.hu, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

menyegző

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

(Iz 25,6-10a)

A Seregek Ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez e hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor. És leveszi e hegyről a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek: Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk, hogy megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk segítségén! Mert az Úr keze megpihen e hegyen.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

(Fil 4,12-14.19-20)

Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Mindig mindenhez hozzászoktam: ahhoz, hogy jóllakjam és éhezzem, hogy bővelkedjem és nélkülözzem. Mindent elviselek abban, aki erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem – gazdagsága szerint – dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van. Istennek, a mi Atyánknak legyen dicsőség örökkön-örökké! Amen.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 22,1-14)

Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk:

„A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre! Azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy a lakomát előkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat leölettem, minden készen van, gyertek a menyegzőre! Azok nem törődtek vele, az egyik a földjére ment, a másik meg az üzlete után nézett. A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király ennek hallatára haragra lobbant. Elküldte csapatait, a gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig fölégette. Aztán így szólt szolgáihoz: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ezért ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre! A szolgák ki is mentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, jókat, gonoszokat egyaránt. A menyegzős terem megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzőre öltözve. Megszólította: Barátom, hogy kerültél ide, amikor nem vagy menyegzőre öltözve? Az elnémult, a király pedig megparancsolta a szolgáknak: Kötözzétek meg kezét-lábát, s dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”

Gyertek a menyegzőre!

A szentírás gyakran lakomához, menyegzőhöz hasonlítja Isten országát. Ezzel juttatja kifejezésre, hogy Isten az embert a lakomákon tapasztalható vidámságra, békére s megelégedettségre, a meghitt együttlét boldogságára hívta. A vasárnapi szentmisére szóló meghívás elfogadása annak jele, hogy az Úr ünnepi lakomáján egykor mi is szívesen részt veszünk, és ebben a közösségben Istennel mi is örvendezni akarunk.

A meghívás

Ma sokak számára idegenül cseng a királyi menyegzőről szóló példabeszéd. A mindig teli gyomorral rendelkezők furcsának vélik a királyi lakomára szóló meghívót. Ők igazán nem kívánnak enni-inni és lakmározni. A mai evangéliumban ünnephez hasonlítja Jézus végső hazatérésünket Istenhez. Izajás szavait juttatja eszünkbe:

,,A seregek Ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez e hegyen.

Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor'' Iz 25, 6.

Ilyen lakomára hív bennünket Jézus: „a lakomát előkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat leölettem, minden készen van, gyertek a menyegzőre”

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” – rendelkezett Jézus egy másik ünnepélyes vacsorán, amelynek emlékét ma is megüljük egy kis fehér ostyányi kenyér mellet. A bőséges lakoma szimbóluma ennyire összezsugorodott. Néhol feszes fogadás lett belőle, minden különösebb látványosság nélkül, kis kenyértöréssel. Eucharisztikus lakománk eltávolodott az őskeresztények szeretetlakomával végződő istentiszteletétől? Felismerhető-e még, hogy szentmiséinken az Úr bőséges és vidám királyi lakomájáról van szó?

A címzettek

Jézus példabeszéde az örök élet menyegzőjéről és az erre szóló meghívója elsősorban a zsidóknak szólt, de érthet abból minden kor embere is. A Nagy Tanács tagjai és rangos emberei megérthették belőle, hogy Isten az öntelt és öntetszelgő vallásos zsidóktól elfordult és helyettük másokat hívott: Galilea kicsi embereit, a betegeket, az elnyomottakat, a kisemmizett és lenézett koldusokat, az utcalányokat és a bűnösöket.

A példabeszéd meghívójának címzettjei azonban nemcsak a zsidó nép, hanem minden ember. Mi is. Valamennyien. Mindenkinek módjában áll elfogadni vagy összetépni Isten meghívóját. Vissza is lehet utasítani, amint ezt Jézus több kortársa tette. Számunkra ez az isteni meghívó minden vasárnap konkrét alakot ölt a szentmisére szóló meghívásban. Ezt a meghívót mégsem szabad azonosítanunk Isten örök életre szóló meghívásával. A szentmise ugyanis csak az örök élet lakomájának elő-ünnepe és előképe. De ez a meghívó is olyan összejövetelre szól, amelyen mindenféle emberrel összekerülhetünk: az utca emberével, az ácsorgókkal, a csavargókkal és még börtöntöltelékekkel is.

Elfogadni a meghívást

A példabeszéd rávilágít arra, hogy az Úr lakomájának vendéggyülekezete az egyház, amelyben mindenféle ember előfordul, jó és rossz egyaránt. Isten országát mégis ez a gyülekezet teszi láthatóvá a földön. A példabeszéd szerint Isten országába minden ember hivatalos, és az örökkévalóságban is mindenféle emberből áll majd Isten asztaltársasága. Aki nem képes megbarátkozni Isten különös vendégeivel és barátaival a földön, az a mennyben sem juthat asztalához. Aki nem tudja elfogadni embertársát, annak nincs menyegzős köntöse és bármennyire is kegyetlenül hangzik, de hallani fogja: „dobjátok ki a külső sötétségre”. A példabeszéd komoly tanúsága: A keresztényeknek jó barátként kell elfogadniuk nemcsak Istent, Jézust és az ő szentjeit, hanem egymást is, közösségükben bárkit, a neveletlen, durva és rosszindulatú embertársakat is, akik szerintünk talán még Isten meghívójára sem méltók és akiknek még bizonyára nagyon sokat kell alakulniuk ahhoz, hogy eljuthassanak Isten asztalához az örökkévalóságban.

A szentmise előkép és amikor részt veszünk azon, akkor még útban vagyunk az Isten királyi lakomájára az égben. Mindannyian a meghívottak közé tartozunk. Isten azt akarja, hogy elfogadjuk meghívóját és egykor mindannyian ott legyünk családi asztalánál a mennyben. A meghívóval azonban el kell fogadnunk a legkülönlegesebb meghívottakat és ezek asztaltársaságát is. Tudomásul kell vennünk, hogy Isten nem hozzánk hasonló személyválogató. A meghívottak listáján nem csak szenteket találunk nála, hanem olyanokat is, akiket Isten az élet mélységeiből vett fel listájára. Meghívta őket, hogy felkínálhassa nekik Isten menyegzős köntösét, amely nélkül sem ők, sem mi nem nyerhetjük el az örök üdvösséget.

A hét napjainak üzenetei:

16. Hétfő: Köznap

Róm 1,1-7 – Lk 11,29-32

17. Kedd: Antiochiai Szent Ignác

Püspök és vértanú

Róm 1,16-25 – Lk 11,37-41

18. Szerda: Szent Lukács evangélista

2Tim 4,10-17b – Lk 10,1-9

19. Csütörtök: Köznap

Róm 3,21-30a – Lk 11,47-54

20. Péntek: Köznap

Róm 4,1-8 – Lk 10,1-9

21. Szombat: Szűz Mária szombatja

Róm 4,13.16-18 – Lk 12,8-12

 

Plébániánk hírei

  1. A szentmisék rendje:
  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van szentmise.
  • Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  1. Ma van egyházközségünk hivatalos, az egyházmegye által kijelölt szentségimádási napja. Ma egész napos szentségimádást tartunk.

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com