Keresés

Névnapok -  tegnap: Gerzson ma: Alfréd holnap: Mátyás holnapután: Géza

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Február 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

látogatók

Oldalainkat 391 vendég böngészi
Harangszó október 22-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. október 21. szombat, 21:49

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. október 22. Évközi 29. vasárnap

A MISSZIÓK VASÁRNAPJA

„Dicső nevet adtam neked…”

  1. Regina Collins nővér október 28-án tartja meg a társult tagok alkalmát 9:30-tól 17:30-ig. A szentmisét Baladincz József atya fogja bemutatni 16:00 órától.
  2. Október 29-én gyógyító imanap lesz az Isteni Szeretet Kápolnájában 14:30-tól 17:30-ig
  3. A mai vasárnap a missziók javára gyűjtünk. Kérjük testvéreink nagylelkű támogatását!

császár pénzérmén

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

(Iz 45,1.4-6)

Így szól az Úr fölkentjéhez, Ciruszhoz, akinek megfogja a jobbját, hogy színe előtt meghódoltassa a nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet, hogy megnyissa előtte az ajtókat, és ne maradjon egyetlen kapu se zárva:

Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért szólítottalak a neveden. Dicső nevet adtam neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Úr, és senki más! Rajtam kívül nincs más isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugatig megtudják: rajtam kívül nincsen más.” Én vagyok az Úr, és senki más!

Szentlecke Szent Pálnak a tesszalonikiekhez írt első leveléből

(1Tessz 1,1-5b)

Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, amely az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban áll fenn. Kegyelem nektek és békesség!

Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Állandóan gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Mi tudjuk, Istentől szeretett testvéreim, hogy választottak vagytok, hiszen az evangéliumot nemcsak szóval hirdettük közöttetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mély meggyőződéssel is. Ti éppúgy tudjátok, mint mi, hogy – érdeketekben – hogyan viselkedtünk körötökben.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 22,15-21)

A farizeusok félrevonultak és megtárgyalták, hogyan tudnának szavaiba belekötni. Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez. Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed: Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad?”

Jézus átlátott álnokságukon, ezért így válaszolt: „Mit kísértetek, képmutatók? Mutassátok az adópénzt!” Odanyújtottak neki egy dénárt. Ekkor megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” „A császáré” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!”

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré

az Istennek pedig, ami az Istené

Mindennapi életünk egészet alkot. Többen mégis megpróbálják azt feldarabolni. Beszélnek jókról és gonoszokról, emberi jogokról és isteni parancsokról, természettudományos ismeretekről és hitbeli tudásról, állampolgárokról és keresztényekről. Ezzel azt a látszatot keltik, mintha ilyen vagy olyan életünk között éles és áttörhetetlen különbséget tehetnénk. Létünk egyazon Isten függvénye. Teljes egészében tőle származunk. Isten országát is mi alkotjuk és az nem fejlődik földi hazánk határain kívül. Isten országa világunkban és földi országunkkal együtt fejlődik.

Cselszövők minden korban

Isten országa nem álomkép, hanem Isten uralma. Leginkább ott virágzik, ahol a keresztények bátran szót emelnek az élet megsértése és az isteni rend megbontása ellen, ahol nem viselik el szótlanul az emberi jogok meggyalázását és mindent megtesznek annak érdekében, hogy helyre álljon az igazi béke a földön. Ugyanaz az ember az égi és földi haza állampolgára is egy személyben. Így a krisztushívő az Istennel és teremtményével megbékélt emberiség üdvözítő kovászává válhat. Jézus Krisztus még ellenségei szerint is az igazsághoz híven tanította az Isten útját. A mai evangéliumban kihangsúlyozta kettős állampolgárságból adódó kötelességeink elvét: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené”

A cselszövők Jézus korában sem aludtak. Ravaszkodásuk azóta sem szűnt meg. Megtalálhatóak ma is a társadalomban, a gyárakban és a műhelyekben, az irodákban és a családokban. A cselszövők kíméletlenül és egyformán támadnak mindenkit. Nem kímélik sem az igazakat sem a szenteket. A gazembereket éppúgy kikezdik mint a jóságos embereket. A mai evangélium cselszövői Jézust vették célba. Agyafúrt ellenségei csapdát állítottak neki. Szabad-e adót fizetni a császárnak és ezzel hallgatólagosan elismerni a császár hatalmát Isten népe fölött – kérdezték tőle fondorlatosan.

Visszaélések a joggal

A kérdés ártatlannak tűnik. A háttér ismeretében azonban arcátlan buktató. A római betolakodók adókövetelésével szemben Jézus kortársai között sem alakult ki egységes vélemény. A hazafias szekta hívei (a zeloták) megtagadták az engedelmességet és nem fizetett adót a római megszállóknak. A heródesi nézetűek (heródiá-nusok) lepaktáltak velük, a farizeusok megtűrték őket és engedelmeskedtek nekik, amíg a megszállók vallásszabadságukat garantálták. A buzgó zsidók közül többen bálványimádásnak tekintették a pogány betolakodóknak fizetett adót. Ők elvetették a pogány állam támogatását, mert úgy vélték, hogy a pogány államhatalom Isten uralmának kifejezett ellensége.

Jézus válaszával könnyen maga ellen bőszíthette volna nemzete egyik vagy másik táborát, a különféle csoportokat illetve a megszállókat. Jézus viszont bámulatos kijelentésével nemcsak ügyesen elhárította a cselvetést, hanem egyben megszabta az Isten hatalma és az államhatalom iránti tisztelet mércéjét is.

A kérdés időszerűségéből ma sem veszített. A II. világháború idején, de azóta is az államhatalmak számtalanszor visszaéltek jogaikkal és váltak a gonoszság eszközévé. A súlyos visszaélésektől sem riadtak vissza. Így érthető, ha ma az állam legkisebb túlkapásaira rögtön felkapjuk fejünket és olykor még öklünket is rázzuk.

Nem csak személyes ügy

Jézus mércéje arra utal, hogy az állam és vallás szétválasztásával és főleg a kettőnek egymással történő szembeállításával még nem lehet feloldani a közöttük fennálló feszültségeket. A „vallás privát ügy” divatos szólam sem vezethet igazi eredményre. A vallást ugyanis nem lehet az ember egyéni és személyes ügyei közé sorolni, mert a vallásnak komoly közösségi kihatásai vannak. Az államhatalom körét sem lehet csupán csak a közéleti színtérre korlátozni, mert annak az egyéni életre szoros kihatásai vannak. Ugyanakkor az állam sem vonhatja ki magát Isten hatalma alól, mert ahol Isten törvényét lábbal tiporják, ott hamarosan lábbal tiporják az emberi jogokat és átgázolnak azokon. Isten nélkül az állam könnyen embertelen célok és ideológiák martalékává válik. Rabságába ejti az önzés, a hatalom, a világuralom, a jólét.

Ezért a keresztényeknek mindig meg kell vizsgálniuk, hogy milyen államhatalom szolgálatában állnak. Jézus felszólítása: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené” minket is az állammal való közreműködésre és felelősségvállalásra ösztönöz ebben. Közreműködéseinkkel olyan államhatalom kialakításán kell fáradoznunk, amely egyformán szolgálja mind a közösség, mind az egyén javát, de ugyanakkor tisztelettel adózik Isten törvényének is. Isten törvényei alapján mindannyian számadással tartozunk a társadalomban vállalt felelősségünkért és cselekedeteinkért.

A hét napjainak üzenetei:

23. Hétfő: Kapisztrán Szent János áldozópap

Róm 4,20-25 – Lk 12,13-21

24. Kedd: Köznap

Róm 5,12.15b.17-19.20b-21 – Lk 12,35-38

25. Szerda: Szent Mór

Róm 6,12-18 – Lk 12,39-48

26. Csütörtök: Köznap

Róm 6,19-23 – Lk 12,49-53

27. Péntek: Köznap

Róm 7,18-25a – Lk 12,54-59

28. Szombat: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

Ef 2,19-22 – Lk 6,12-19

Plébániánk hírei

  1. A szentmisék rendje:
  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van szentmise.
  • Vasárnap reggel 7:30-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com