Keresés

Névnapok -  tegnap: Gerzson ma: Alfréd holnap: Mátyás holnapután: Géza

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Február 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

látogatók

Oldalainkat 391 vendég böngészi
Harangszó október 29-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. október 29. vasárnap, 16:28

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. október 29. Évközi 30. vasárnap

„…az élő és igaz Istennek szolgáljatok!”

Plébániánk hírei

  1. A szentmisék rendje:
  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van szentmise.
  • Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  1. Szerdán, november 1-én Mindenszentek ünnepe lesz. Parancsolt ünnep. Aki e napon saját hibájából nem vesz részt szentmisén, halálos bűnt követ el. Ünnepi miserendet tartunk, tehát reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor, valamint este 6 órakor lesznek szentmisék.
  2. Csütörtök, november 2, halottak napja. Ezen a napon két szentmise lesz, reggel 7 órakor a templomban és délután 3 órakor a Mária Segíts kápolnában lesznek szentmisék. A kápolnai szentmise után átmegyünk a temetőbe, megszenteljük a sírokat és imádkozunk a halottainkért.
  3. Halottak napjával kapcsolatban teljes búcsút nyerhetünk és azt felajánlhatjuk megholtjainkért, a következő feltételek mellett: november 1-8-ig naponta, ha temetőt ájtatos lélekkel látogatunk és ott imádkozunk a megholtakért. Szintén teljes búcsút nyerhetünk, ha halottak napját megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig meglátogat egy temetőt, templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhet. Mindkét fenti esetben a teljes búcsú elnyerésének feltétele a gyónás, áldozás és egy Miatyánk és Hiszekegy elimádkozása a pápa szándékára. A templom illetve kápolna látogatásához kötött búcsú elnyerhető a halottak napját megelőző és követő vasárnapon is.
  4. A héten elsőpéntek lesz. Két szentmise lesz e napon, reggel 7 órakor és este 7 órakor. Akik nem tudták elvégezni szentgyónásukat halottak napjával kapcsolatosan, azok csütörtök délután ½ 5 - ½ 6ig, vagy ½ 7-7 óráig, illetve pénteken délután 3 - ½ 6-ig gyónhatnak, reggel a templomban, délután a plébánián.
  5. Elsőszombaton kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért!
  6. Jövő vasárnap délután ¾ 5-kor szentségimádást tartunk.

Olvasmány a kivonulás könyvéből

(Kiv 22,20-26)

Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha durván bántok vele, s ő hozzám kiált, meghallom panaszát, és fellobban haragom. Kard által veszítlek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek. Ha a népemből való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönzöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára. Ne követelj tőle kamatot. Ha embertársad köntösét zálogba veszed, napszálltakor add vissza neki. Ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét. Különben mi alatt hálna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok.

Szentlecke Szent Pál apostolnak

a tesszalonikiekhez írt első leveléből

(1Tessz 1,5c-10)

Ti éppúgy tudjátok, mint mi, hogy - érdeketekben - hogyan viselkedtünk körötökben. S ti az Úr és a mi követőink lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, s így Macedóniában és Achájában minden hívőnek példaképévé lettetek. Tőletek kiindulva terjedt el az Úr szava, s nem is csupán Macedóniában és Achájában Istenbe vetett hitetek mindenütt ismeretes lett, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól beszélnek róla, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment bennünket az eljövendő haragtól.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 22,34-40)

Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy Jézus a szadduceusokat is elhallgattatta, köréje gyűltek. Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: „Mester, melyik a főparancs a törvényben?”

Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”

Szeresd felebarátodat, mint saját magadat

Az egyház szüntelenül azon fáradozik, hogy megismertesse velünk Isten legfőbb parancsolatát: ,,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből... Szeresd embertársadat mint saját magadat''. A parancs teljesítése nélkül nincs üdvösség sem földön, sem a mennyben.

A helyes önszeretet

A szentmise evangéliuma a főparancsolatot közli. Ez az első és legnagyobb parancs. Magába foglalja az összes többi isteni törvényt és mégis ezekben konkretizálódik. A főparancsolatot a szeretet kettős parancsolataként szokták emlegetni. Vagy inkább mégis a szeretet hármas parancsolatáról: az Isten, az embertárs és az önmagunk iránti szeretet hármas kötelezettségéről.

A múltban keveset beszéltünk a szeretet parancsolatának harmadik kötelezettségéről: Szeresd embertársadat MINT saját magadat. Eszerint a felebaráti szeretet mércéje az önmagunk szeretete. A felebaráti szeretet előfeltétele a helyes önszeretet. Nem szeretheti embertársát az, aki nem szereti önmagát.

Talán most arra gondolunk, hogy önmagunk szeretetéről nem kell sokat beszélnünk, hiszen az ember természeténél fogva talán nagyon is szereti önmagát. „Minden szentnek maga felé hajlik a keze, s hátha valaki még nem szent” – mondogatjuk élcesen. A legtöbben valóban túlságosan szeretik önmagukat. De vajon elfogadja-e magát minden ember? Önmaga képességeit és adottságait gyarlóságaival együtt?

Belső elégedetlenség

Tapasztalat szerint többen elégedetlenek önmagukkal, hivatásukkal, eredményeikkel. A legtöbben többek és mások szeretnének lenni, mint akik. Alig képesek elviselni saját korlátaikat és elégedetlenek képességeikkel. Bosszankodnak gyengeségeik miatt. A legtöbb ember valódi élete elmarad álmai mögött, a kívánságok és vágyálmok ketrecében él. Ez a belső feszültség önmagában még nem rossz. Jó is lehet, ha valaki önmagával nincs megelégedve és valóban jobb, igazabb és szebb élet után vágyakozik. Ez a vágy hozzájárulhat személyes fejlődéséhez és kiteljesedéséhez. Érték, amely hozzásegít még megváltoztathatatlannak tűnő tökéletlenségeink kiküszöböléséhez is.

Minden jóra való törekvése mellett az embernek mégis elengedhetetlenül fontos, hogy hibái ellenére elfogadja önmagát. Különben embertársait sem lesz képes elfogadni hibáival együtt. Embertársainkat kénytelenek vagyunk elfogadni olyanoknak, amilyenek. Tőlük még az önmagunkkal szemben támasztott igényeknél is többet kívánunk. Szeretnénk, ha jobbak lennének, mint mi magunk vagyunk. Nehezünkre esik őket elfogadnunk és szeretnünk úgy, amint vannak. Leginkább csak akkor szeretnénk őket, ha hibátlanok lennének és saját ízléseinknek megfelelően élnének.

Ez a gondolkodás szem elől téveszti a valóságot. Nem követi a jézusi szeretet útját. Jézus válogatás nélküli szeretetet vár tőlünk. Az általa hirdetet szeretet elfogadja az embert összes gyarlóságaival és hibáival együtt. Megértésre és megbocsátásra képes. „Nem keresi a maga javát” (1Kor 13, 5), nem ítélkezik és nem ítél el senkit. Minden emberben megkeresi és meg is találja a jót és a szépet, a kétségtelenül benne rejlő értékeket és az Isten képmását.

Elfogadni magamat

Isten terveinek megfelelően akkor alakíthatja valaki önmagát, ha előbb felismerte önmaga hibáit, gyarlóságait és elégtelenségeit. A pszichológusok már rég figyelmeztettek, hogy amit az ember nem fogadott el önmagában, az meg sem változtatható. Az ember viszonylag könnyen szeretettel viseltetik mások iránt, de gyakran keményen, olykor gorombán viselkedik az önmagában rejlő, benső énjével. Önmagunk elfogadása embertársaink elfogadására képesít. Hibáink, gyarlóságaink tudatában képesek vagyunk megértésükre és szeretetükre. Nekünk akkor is szeretnünk kell embertársainkat, ha azok nem olyanok, mint amilyennek mi szeretnénk látni őket.

Önmagunk és embertársaink helyes szeretete által Isten iránti szeretetünk fokozódik. Hogyan szerethetnénk Istent, ha nem fogadjuk el műveit és alkotásait, szüntelenül kritizáljuk, sőt megvetjük és elítéljük legkiválóbb teremtményét: az embert? Az embernek mindenek előtt önmagával kell megbékélnie és önmagában kell kialakítania a helyes és egészséges kapcsolatot önmagához és másokhoz. El kell fogadnia és szeretnie kell önmagát, ha Isten legfőbb törvénye szerint akar élni. Csak így növekedhet benne az isteni gondolkodás. Isten a szeretet, aki soha sem vet meg senkit. Megbecsüli az embert és szereti az egész világot összes kiválóságaival és tökéletlenségeivel együtt.

A hét napjainak üzenetei:

30. Hétfő: Köznap

     Róm 8,12-17 – Lk 13,10-17

31. Kedd: Köznap

     Róm 8,18-25 – Lk 13,18-21

November

1. Szerda: Mindenszentek ünnepe

     Jel 7,2-4.9-14 – 1Jn 3,1-3 –
     Mt 5,1-12a

2. Csütörtök: Halottak napja

     Róm 8,31b-39 – Lk 13,31-35

3. Péntek: Köznap

     Ef 2,19-22 – Lk 6,12-19

4. Szombat: Borromeo Szent Károly

     Róm 11,1-2a.11-12.25-29 –
     Lk 14,1.7-11

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com