Keresés

Névnapok -  tegnap: Gerzson ma: Alfréd holnap: Mátyás holnapután: Géza

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Február 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

látogatók

Oldalainkat 385 vendég böngészi
Harangszó november 5-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. november 05. vasárnap, 09:36

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. november 5. Évközi 31. vasárnap

Egy atyánk van mindnyájunknak, miért vagyunk hűtlenek egymáshoz?

J tanít

Olvasmány Malakiás próféta könyvéből

(Mal 1,14b - 2,2b.8-10)

Én vagyok a Nagy Király – mondja a Seregek Ura, – és nevem félelmetes a népek között. Most ezt az intelmet intézem hozzátok, papok! Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet – mondja a Seregek Ura –, akkor átkot küldök rátok, és átokká változtatom áldásaitokat. Sőt már átokká is változtattam, mert senki sincs köztetek, aki ezeket szívére venné. Letértetek az útról, sőt sokakat félrevezettetek a tanítással. Ti bontottátok fel Lévi szövetségét – mondja a Seregek Ura. Én ezért megvetetté és alávalóvá tettelek benneteket az egész nép előtt, mert nem jártatok útjaimon, hanem a tanításban tekintettel voltatok az emberek személyére. Vajon nem egy atyánk van-e mindannyiunknak? Vajon nem ugyanaz az Isten teremtett-e minket? Miért viselkedünk akkor egymással szemben áruló módon, megsértve atyáink szövetségét?

Szentlecke Szent Pál apostolnak

a tesszalonikiekhez írt első leveléből

(1Tessz 2,7b-9.13)

Bár mint Krisztus apostolai követelményekkel állhattunk volna elő, mégis olyan szelíden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekeit dajkáló anya. Annyira közel álltatok szívünkhöz, hogy nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ennyire megszerettünk benneteket! Emlékezhettek, testvérek, fáradozásunkra és kemény munkánkra. Éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkinek se legyünk terhére. Így hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 23,1-12)

Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult, ezekkel a szavakkal: „Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják. Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Minden tettükben az vezeti őket, hogy az emberek előtt feltűnjenek. Szélesre szabják imaszíjukat és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat. Szívesen elfoglalják a lakomákon a főhelyeket és a zsinagógában az első székeket, szeretik, ha a tereken köszöntik s rabbinak szólítják őket az emberek. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz. Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják.

Egy a ti Mesteretek,

ti pedig mindnyájan testvérek vagytok

Isten minden időben munkatársakat választott magának és szolgálatára rendelte őket. Rájuk bízta a hit ébren tartását és ápolását. Tanítanak, figyelmeztetnek, szolgálnak és előimádkoznak, megpróbálnak életükkel is tanúságot tenni Isten iránti elkötelezettségükről. Szükség van rájuk, mert a meghívottak között is sokan vannak, akik örökös istenkeresők de sohasem képesek egyszer s mindenkorra elkötelezni magukat Istennek. Isten embereinek segítségére és támogatására szorulnak.

Mindannyiunk együttműködésére és közreműködésére is szükség van gyengeségeink leküzdésében. A keresztény közösségi élet megkívánja, hogy a közösség is síkra szálljon papjaiért és egyházi elöljáróiért. A krisztusi küldetés mindannyiunkhoz szól és Isten műve csak közösen folytatható, valósítható meg.

Kemény szavak

Jézus legkeményebb beszédét a farizeusok és írástudók ellen intézte. Ma részletet hallottunk belőle. Ebben Jézus nyomatékosan figyelmeztette és elítélte a farizeusokat és írástudókat, mert csak jártatták a szájukat, Isten akaratát emlegették, de tetteikkel eszük ágában sem volt követniük azt.

Jézus bírálata nemcsak az egykori írástudóknak szólt. Tanítása ma is figyelmeztet. Vigyázzatok! Jól tegyetek különbséget. Mózes székében néha farizeusok ülnek. Amit mondanak, az helyes és fontos, de ne hagyatkozzatok kizárólag tetteik követésére. Különbség van az evangélium tanítása és az evangéliumi tanítók magatartása között. Egyik nem azonos a másikkal.

A feszültség többször a követelmény és az arra hívott személyek lehetőségei, képességei és alkalmasságai miatt jelentkezik. Az egyházi hivatalok követelményei rendkívül igényesek. Minden más hivatal igényeitől különböznek. Szolgálat és nem szakma, amelyet jól vagy rosszul el lehet tanulni és aztán ki-ki gyakorolhatja azt a maga módján. A vallás ügyének szolgálatát nem lehet szakmaszerűen űzni: az egyházi szolgálatért élni s halni kell. A hivatalokban lehet napra és órára dolgozni, ám Isten és ügye szolgálatának sohasem lehet órarendje. Istennek ugyanis nem írható elő, hogy mikor hívja vagy szólítsa az embereket. Az embereknek sem írható elő, hogy mikor legyen szükségük Istenre vagy egyházára. Nekik mindig joguk van lelkipásztori gondozásra, a karitatív szolgálatra. Ez a jog általános és mindenki rendelkezhet azzal: fiatal és öreg, beteg és egészséges, szegény és gazdag, előkelő és elhagyott. Az egyházi szolgálattól óriási az elvárás és azt mindig hűségesen kell teljesíteni.

Testvéri közösségben

Isten ügyének szolgálatában mindannyiunk ébersége mellett a testvéri közösség kialakítása szükséges. Feladatunk közös és az evangélium tanítása szerint mindannyian testvérek vagyunk Krisztusban: „Ne nevezzétek magatokat atyának, mert egy a ti Atyátok, a mennyei” (Mt 23, 9). A felszólítás lehet idealisztikus és utópisztikus, de harmonikus egyházat csak testvéries szellemben lehet kialakítani. Közös küldetésünk sem teljesíthető másképpen. Az evangélium nem azt mondja, hogy egyetlen személyt se nevezzetek atyának, mesternek, tanítónak vagy valamilyen más vezetőnek. Sokkal inkább arra buzdít, hogy testvérnek tekintsük egymást. Könnyű az egyházi szolgákat bírálni és csak azt várni, hogy ők legyenek mindenkinek testvérei. A testvérekké kell válnunk felhívás viszont mindenkinek szól, papnak és hívőnek, vezetőnek és embertársnak egyaránt.

Vajon az egyházi vezetők bírálata egyben nem a közösség bírálata is? A testvéri szellem hiánya a közösségben? Amikor az egyházat bíráljuk talán nem önmagunkat bíráljuk? A közösség testvéries szelleme olyan feltétel, amely mindannyiunkat megakadályoz abban, hogy gőgös és hiú emberekké váljunk és elkerüljük az álszenteskedést meg a fennhéjázást. Nem azért lesznek talán sokan álszentek és fennhéjázók, mert a közösség maga is álszent, hiú, öntelt és büszke? A vezető jogos vagy kevésbé jogos bírálatával mindig számolnunk kell. Kirakatban dolgozik és így a könnyű bírálat tárgya.

Helyes és fontos a bírálat, és arra az egyháznak szüksége van ahhoz, hogy küldetését teljesíthesse, Isten akaratát továbbadhassa és teljesíthesse, a közösség és tagjai fonákságait kijavíthassa. Az egyház szolgái gyarló emberek, akárcsak mi valamennyien és ezért támogatásunkra szorulnak. Testvéri közösséggé kell válnunk. Keresnünk és teljesítenünk kell az Atya akaratát. Szorosan Istenhez kell kapcsolódnunk. Őáltala, Ővele és Őbenne valóban jó testvérekké válhatunk.

A hét napjainak üzenetei:

6. Hétfő: Köznap

Róm 11,29-36 – Lk 14,12-14

7. Kedd: Köznap

Bölcs 4,7-17 – Lk 12,35-44

8. Szerda: Köznap

Róm 13,8-10 – Lk 14,25-33

9. Csütörtök: Lateráni bazilika

felszentelése

Ez 47,1-2.8-9.12 – 1Kor 3,9c-11.16-17 –

Jn 2,13-22

10. Péntek: Nagy Szent Leó pápa

Róm 15,14-20 – Lk 16,1-8

11. Szombat: Tours-i Szent Márton püspök

Róm 16,3-9.16.22-27 – Lk 16,9-15

Plébániánk hírei

  1. A szentmisék rendje:
  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van szentmise.
  • Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  1. Ma délután ¾ 5-kor szentségimádást tartunk.

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com