Keresés

Névnapok -  tegnap: Gerzson ma: Alfréd holnap: Mátyás holnapután: Géza

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Február 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

látogatók

Oldalainkat 388 vendég böngészi
Harangszó november 19-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. november 19. vasárnap, 09:43

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. november 19. Évközi 33. vasárnap

Templomunk búcsúnapja: Szűz Mária Bemutatása, Sarlós Boldogaszzony ünnepe

Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen

Az Egyházközség hírei

  1. A szentmisék rendje:
  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van szentmise.
  • Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  1. A 2020-as nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként országszerte szentségimádást tartanak november 25-én, szombaton, délután 5-6 óra között. A mi templomunkban is lesz szentségimádás ebben az időpontban, amelyre szeretettel hívjuk testvéreinket.
  2. A mai vasárnapon a Karitász javára gyűjtünk.
  3. Jövő vasárnap, az egyházi év utolsó vasárnapján Jézus Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük.
  4. Isten szeretete gyógyít – Gyógyító összejövetelt tartunk templomunkban 2017. december 3-án, advent első vasárnapján, közös imával, gyógyító misével, utána közbenjáró imaszolgálattal.

Program:16.45-tól Imaóra szentségimádás keretében

18.00-tól Gyógyító mise, utána közbenjáró imaszolgálat

Buzdítás: Sipos Gyula

A szentmisét bemutatja: Bohn István atya.

Az összejövetel alatt könyvvásárlási lehetőség is van, és kaphatók ingyenes kiadványaink is.

Mindenkit szeretettel várunk!

talentum

Olvasmány a Példabeszédek könyvéből

(Péld 31,10-13.19-20.30-31)

Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje (egész) szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez, ügyes kézzel. Kinyújtja a karját a guzsaly után, és a kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az okos asszonynak kijár a dicséret. Magasztaljátok keze munkájáért, a városkapuknál dicsérjék tetteit!

Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszalonikiekhez írt első leveléből

(1Tessz 5,1-6)

Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják: „Béke és biztonság”, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom, és nem lesz menekvés számukra. De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen meg benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 25,14-30)

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, s másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett. Aki egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét.

Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott.

Jött, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. – Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! Jött az is, aki két talentumot kapott, s így szólt: Uram, két talentumot adtál, nézd, másik kettőt szereztem. – Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így beszélt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. – Te mihaszna, lusta szolga! – kiáltott rá ura. – Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik. Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól.

Isten örömében

Jézus leghatásosabb és legismertebb példabeszédei közé tartozik a talentumokról szóló. Pedagógusok, szülők gyakran feddik biztatják ilyesféle hasonlatokkal a fiatalokat, felelősségük tudatát ébresztgetve tehetségükért. Az ószövetségi olvasmány viszont olyasvalakit állít elénk, aki sikerrel kamatoztatja minden tehetségét, s szorgalmas és sokoldalú munkájával méltán érdemli ki mindenkinek a dicséretét.

Életünk: ajándék

Jó egy évtizeddel ezelőtt nagy sikert arattak Joni könyvei: azé a leányé, aki tizenhét évesen egy rosszul sikerült fejesugráskor balesetet szenvedett, és egész testére megbénult. Tudomásul kellett vennie, hogy életét mozgásképtelenül, tolószékben kell eltöltenie. Mégis megtalálta élete értelmét. Istenbe vetett mély hite átsegítette a kétségbeesés szakadékain, férjhez ment, szép család veszi körül, és sokakon segít tanácsaival. Megrendítő története most folytatódik. Negyven éves elmúlt, és törékeny, bénult szervezete következtében egészségi állapota egyre romlik. Joni újra szembenézett a kérdéssel: van-e értelme korlátozott és fájdalmakkal sújtott életének? Döntése egyértelmű és határozott: életét Istentől kapta, ajándékba, az élete, a személye a fontos tehát Istennek, nem pedig az, hogy milyen teljesítményt tud neki nyújtani. Néhány éve szenvedélyes hangú könyvben írta meg vívódását és választását „Az élet és halál dilemmája” címmel. Istennek mi vagyunk a fontosak, nem pedig a teljesítményünk.

Világunk a sikert és a teljesítményt becsüli sokra, s értéktelennek,sőt akár elpusztítandónak mondja azt, aki már nem tud hasznot hajtani. Teljesítményre hajszol az iskola, az élet, s csak a sikeren mérik le az emberek értékét.

Jézus példabeszéde azonban Jonit igazolja. A gazda számon kéri ugyan szolgáitól azt, amit rájuk bízott. De mindegyiküket csak annyiról számoltatja el, amennyit neki adott, s ennek mértéke minden ember esetében különböző. Nem kell olyanra törekednünk, ami meghaladja képességeinket, erőinket. A kevéssel hőségesen gazdálkodónak kisebb eredménye éppen annyit ér, mint a sokkal gazdálkodónak látványosabb sikerei. Nem a külső sikerek a fontosak, hanem az, hogy hálásan, ajándékként fogadjuk el az életünket, s tudjuk: számadással tartozunk érte.

Az erős asszony példája

A bölcsességi irodalom az Ószövetség egyik utolsó hajtása, érződik rajta már a görög világ hatása is. A Szentírás szerint azonban a bölcs ember Istentől kapja bölcsességét, s az Ő parancsaihoz igazodva tud eligazodni az életben. A patriarkális gondolkodású ókori világban páratlan az asszonynak az a dicsérete, amelyet az olvasmányban hallhattunk. Az Ószövetség nagyszerű nőalakjai közé sorolható ez az eszményi, csodálatos asszony is, aki tehetségét tökéletesen kamatoztatja, s javára válik egész környezetének. Szolgálatkészen gondoskodik mindenről és mindenkiről – s ez nem megalázó számára, hanem éppen ebben bontakozik ki páratlan személyisége.

Legnagyobb értéke mégsem az, hogy ügyesen őrzi és gyarapítja a családi vagyont, hanem hogy eszményien szép házasságban él férjével: „Férje egész szívével ráhagyatkozik... Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján.” Mi vagyunk a fontosak, nem a teljesítményünk – tanulhattuk meg az Evangéliumból. A személyi kapcsolataink a fontosak, nem a vagyonunk – mutatja a „derék asszony” példája.

Kockázat és bizalom

Az élet: kockázat. Életképtelen az, aki nem vállalja ezt a kockázatot, akinek csak arra futja erejéből, hogy magaféltően kuporgassa kicsinyke önmagát, aki nem mer áldozni az idejéből másokra, aki nem tud erőfeszítéseket tenni azért, hogy önmagát többé, jobbá formálja. „...Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszti, megtalálja azt...”, tanítja Jézus, és olvashatjuk mártír plébánosunk emléktábláján a plébánia falán. Az egy talentumát szorongva-féltve eldugdosó ember nem meri vállalni az életnek ezt a kockázatát, nem meri rábízni magát Istenre, nem meri élni az életét. Emiatt kell bűnhődnie. S valójában nem is a gazda szigora fosztja meg ettől a kevéskétől is, hanem önmaga az, aki aggodalmaskodásával eljátszotta azt, amije van.

Jézus számtalanszor biztatja tanítványait arra, hogy merjék rábízni magukat a mennyei Atyára, aki annyiszor megmutatta már gondoskodó jóságát. Nem magunknak kell gondoskodnunk a magunk védelméről – bízzuk rá magunkat Istenre, s ő majd gondoskodik rólunk.

A hét napjainak üzenetei:

November 20.

Hétfő

1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Lk 18,35-43

 

Köznap

November 21.

Kedd

Zak 2,14-17

Mt 12,46-50

 

A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban

November 22.

Szerda

2Mak 7,1.20-31

Lk 19,11-28

 

Szent Cecília szűz és vértanú

November 23.

Csütörtök

1Mak 2,15-29

Lk 19,41-44

 

Köznap

November 24.

Péntek

1Mak 4,36-37.52-59

Lk 19,45-48

 

Dung-Lac Szent András és társai vértanúk

November 25.

Szombat

1Mak 6,1-13

Lk 20,27-40

 

Szűz Mária szombatja– Alexandriai Szent Katalin

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com